ScrollMsg

Κύριοι της Κυβέρνησης καταλάβετε ότι, δεν είστε μόνο οφειλέτες στους δανειστές σας, είστε οφειλέτες και στον λαό που ταχθήκατε να υπηρετείτε...

Καλώς Ήρθατε

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων.

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Κυλικείο Γυμνασίου- Λυκείου Αμπελώνα

Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008 «Λειτουργία κυλικείων σχολείων» (ΦΕΚ 1003/Β΄/ 30-05-2008) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646 Β’/25-8-2016) προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου του Γυμνασίου- Λυκείου Αμπελώνα, τον οποίο θα διενεργήσει η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Σύμβαση εργασίας 2 μηνών στο Δήμο Τυρνάβου

Ο Δήμος Τυρνάβου, κατά την υπ’ αριθ. 147/2020 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση που επισυνάπτεται. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα γραφεία του Δήμου (κ. Γρηγοριάδου Μαρία, τηλ. 24923-50127) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση grigoriadou@tirnavos.gr μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από 01/08/2020 έως 03/08/2020

Συγκρότηση σε Σώμα/ αποφάσεις

Αμέσως μετά τις εκλογές συνήλθαν τα μέλη του ΔΣ και σε άριστο κλίμα διένειμαν τα καθήκοντα ως εξής: πρόεδρος ο Χρήστος Ι. Παπαϊωάννου, αντιπρόεδρος ο Λάμπρος Χρ. Βλιώρας, γραμματέας ο Αθανάσιος Γ. Μπίκας, ταμίας ο Αθανάσιος Β. Βασιλείου, έφορος η Ζωή Ι. Αναστασίου- Παπαθεοδώρου και μέλη ο Δημήτριος Χρ. Οικονόμου και ο Νικόλαος Δ. Τσιόγιας. Ευχόμαστε καλή & ευλογημένη θητεία!

Πρώτη απόφαση του νέου ΔΣ: Έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ιστοσελίδας με τις ανάλογες & αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των μελών μας τεχνικές δυνατότητες. Καλούμε τους πολυτέκνους και τα τέκνα πολυτέκνων με πιστοποιημένες γνώσεις ΗΥ να παρουσιάσουν την τεχνική και οικονομική πρότασή τους ενώπιον της ορισθείσης Επιτροπής (Οικονόμου, Βασιλείου, Παπαϊωάννου), ώστε να αξιολογηθεί και να επιλεγεί η κατάλληλη πρόταση (και από χρονική άποψη). Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταρχήν ως τέλη Αυγούστου. Παράλληλα θα ορίζονται & θα λαμβάνουν χώρα συναντήσεις για την παρουσίαση. Η απόφαση θα ληφθεί αρχές/ μέσα Σεπτεμβρίου (ανάλογα και με το ενδιαφέρον) με σκοπό από Οκτώβριο η ιστοσελίδα να είναι λειτουργική. Συμμετοχές στο sypolarisa@gmail.com

Δεύτερη απόφαση του νέου ΔΣ: Αποδοχή και υλοποίηση πρότασης κας Χρυσούλας Ι. Διάλλα για άμεση επικοινωνία & συνάντηση- επίσκεψη Επιτροπής του Συλλόγου με μητέρες που απέκτησαν το 4ο (νέοι πολύτεκνοι), 5ο κοκ τέκνο, σε χρόνο λίγο μετά την λοχεία. Η Επιτροπή θα στελεχωθεί με νεότερη απόφαση προσεχώς.

Covid: Ενδιαφέρον άρθρο από το περιοδικό Επίκαιρα

Σχόλιο: το αξιόλογο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ (τεύχος 411) κυκλοφόρησε ξανά μετά από ένα διάστημα απουσίας. Ορισμένα άρθρα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θεωρούμε σκόπιμο να τα μοιραστούμε. Κατ' ανάγκη σταχυολογούμε ορισμένες φράσεις χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία- όμως αρκετές για να σχηματίσει εικόνα κανείς, κι αν θέλει να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Στην κρίση λοιπόν του αναγνώστη:
Άρθρο Σπύρου Τρίψα: Το μάρκετινγκ στην υπηρεσία του κορονοϊού:
... Οι βασικές αρχές του μάρκετινγκ αλλά και της "ψυχολογοκοινωνίας" υποστηρίζουν πως όταν ο άνθρωπος θέτει σε δεύτερο πλάνο τις αξίες του, όπως είναι η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η δημοκρατία, η αγάπη, ο έρωτας, η αλληλεγγύη, και κλειστεί στο σάρκινο κουφάρι του, τότε είναι εύκολα διαχειρίσιμος...
... Αντίθετη άποψη επιστημονικά τεκμηριωμένη απαγορευόταν και αυτοί που την εξέφραζαν ήταν γραφικοί και συνωμοσιολόγοι, ανεξαρτήτως του αν κάποιοι από αυτούς τους επιστήμονες ήταν βραβευμένοι με Νόμπελ Ιατρικής, ενώ κάποιοι άλλοι είχαν δώσει τη ζωή τους για τα εμβόλια του έμπολα, του κίτρινου πυρετού κλπ...
... γραφικότητες ... δεν άφησαν να ακουστούν φωνές επιστημόνων που ήθελαν τον Covid-19 να αντιμετωπίζεται ως επιδημία και όχι ως πανδημία...

Έγκριση θέσεων στον Δήμο Τυρνάβου- εν αναμονή

Με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2020, ο Δήμος Τυρνάβου θα ενισχυθεί με δύο μόνιμους υπαλλήλους που θα στελεχώσουν τις Υπηρεσίες του Δήμου (ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)...

10 προσλήψεις σε Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά
– Τρεις (03) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Βόλου
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας

20 προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών

Πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 και τις διατάξεις του 24ου άρθρου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει της από 14/3/2020 (ΦΕΚ 64Α/14-3- 2020) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
14 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας /Αποκομιδής Απορριμμάτων
6 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: info@acharnes.gr , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Α. Μπόσδα, Αχαρνές ΤΚ 13673, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Πληροφορίες στα τηλ.: 213-2072310-311 & 313.

Θέση σε εταιρία καθαρισμού

Eταιρεία καθαρισμού ζητά άτομο για εργασία στο Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων ΠΑΘΕ Λάρισας (στο ύψος της Νίκαιας). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 694 592 2565 κ. Βασίλης.

Προσωπικό σε φορείς Υπουργείου Υγείας

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Σχόλιο: Είναι σε εξέλιξη προσπάθεια να καταδειχθεί ο μικρός αριθμός θέσεων για πολύτεκνους και να ελεγχθεί τυχόν νομιμότητα ως προς το σημείο αυτό, πέρα από την σκοπιμότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ στις λίγες συγκεκριμένες θέσεις πολυτέκνων/ τέκνων πολυτέκνων

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (Ανεξάρτητη Αρχή), στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.) (Υπουργείο Υγείας) και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
πηγή: https://www.e-dimosio.gr/dimosio/175426/asep-5k-2020-sto-ethniko-tipografio-nea-prokirixi-gia-36-monimous-se-adae-ifet-ke-trapeza-tis-ellados/

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

4ος γιος για τον Σέρχιο Ράμος- να τους ζήσει.

Real Madrid | Sergio Ramos' wife, Pilar Rubio, gives birth to ...
Σχόλιο: Από την ομάδα της Εθνικής Ισπανίας που κατέκτησε τα πάντα τα προηγούμενα χρόνια, οι περισσότεροι παίκτες, πολύ νεαρής ηλικίας, ήταν ήδη οικογενειάρχες- προφανώς η οικογένεια έκανε καλό και στην καριέρα τους. (Πάντως τον Σπανούλη δεν τον φθάνει εύκολα).

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Αποτελέσματα εκλογών 2020

Σε άριστο κλίμα & με πολυπληθή συμμετοχή ολοκληρώθηκαν σε δυο ημέρες οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Πολυτέκνων Λαρίσης & Περιχώρων για την ανάδειξη των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, των εκπροσώπων στην ΑΣΠΕ και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, με τριετή θητεία. Εξελέγησαν για το ΔΣ: Χρήστος Ι. Παπαϊωάννου, Αθανάσιος Γ. Μπίκας, Δημήτριος Χρ. Οικονόμου, Τσιόγιας Νικόλαος, Αναστασίου- Παπαθεοδώρου Ζωή, Βλιώρας Λάμπρος, Βασιλείου Αθανάσιος. Για την ΑΣΠΕ: Μπίκας Αθανάσιος, Παπαϊωάννου Χρήστος, Οικονόμου Δημήτριος. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: Ανδρεόπουλος Γεώργιος, Ντούφας Δημήτριος, Χαρισούλης Βασίλειος. Συμμετείχαν στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και έλαβαν ψήφους και οι: Αγραφιώτης Χρήστος, Διάλλα Χρυσούλα, Ζμέης Ιωάννης, Στουμπουγιάννη Αικατερίνη, Τσικρικούδη Δημητρούλα.
Συγχαρητήρια σε όλους, καλή θητεία! Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας για τη μεγάλη συμμετοχή τους και όσους βοήθησαν στην ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Σάββατο 25 Ιουλίου 2020

Απολογισμός ΔΣ τέλος 2018- 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατόρθωσε πράγματα προς τις εξής κατευθύνσεις τους τελευταίους 20 μήνες:
α) Τάραξε τα νερά με αποφάσεις & δράσεις πρωτόγνωρες & διαφάνεια.
β) Αποκατέστησε την τρωθείσα ενότητα.
Μεταξύ άλλων:
1) Αναβάθμισε και επέκτεινε τις κύριες εκδηλώσεις του Συλλόγου. Η γιορτή των νέων μητέρων γιορτάστηκε με γεύμα στο Κλίμαξ στο Αρχαίο Θέατρο & στο Posto Publico στο Φρούριο με εξατομικευμένο δώρο (δωροεπιταγή 50 & 70 ευρώ) από το Illusion και τον Κανελλόπουλο. Η σχολική σάκα που προσφέρθηκε στα πρωτάκια επίσης ήταν από τις κορυφαίες της αγοράς. Η γιορτή των μαθητών- φοιτητών γιορτάστηκε τέλη Δεκεμβρίου στο Palladium, επίσης με εξατομικευμένο δώρο, κέρασμα & συμμετοχή εκατοντάδων μελών μας. Τα δώρα διατέθηκαν σε όλους, ανεξαρτήτως προσέλευσης. Θέλουμε να έρθουμε όλοι κοντά και όλοι κοντά στον Σύλλογο.
2) Αυστηροποιήσαμε την διαδικασία (επαν)έκδοσης & θεώρησης βιβλιαρίου, για να προστατεύουμε την έκπτωση στις μετακινήσεις μας & όλα τα δικαιώματά μας. Τηρήσαμε τη νομοθεσία και δεν δεχθήκαμε λχ δήλωση απώλειας 7! βιβλιαρίων: η επιβολή προστίμου ήταν μονόδρομος, αν και έθιξε και ορισμένα έντιμα αλλά “άτυχα” μέλη μας, καθώς δεν μπορούσε να γίνει διάκριση.
3) Ο Σύλλογος καταβάλλει πλήρως το κόστος διάγνωσης & χειρουργείου & νοσηλείας- αν χρειαστεί- για φλεβικές παθήσεις της πολύτεκνης μητέρας- πλέον δε και του πατέρα, σε συνεργασία με την κλινική Animus- Κυανό Σταυρό και τον αγγειοχειρουργό Ιωάννη Τζορμπατζόγλου. Η μητέρα ή ο πατέρας επικοινωνεί απευθείας με τον ιατρό, χωρίς μεσολάβηση Συλλόγου, & δεν επιβαρύνεται καθόλου. Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Λαμβάνουμε την ικανοποίηση των μελών μας, που εξυπηρετούνται άμεσα (μηδενική αναμονή).
4) Ανατέθηκε σε ειδικό πρόσωπο, ερευνήθηκε & δρομολογήθηκε η οικονομική διαχείριση του Ταμείου (ορθή τήρηση βιβλίων). Το ταμείο είναι εύρωστο, επιτρέπει δράσεις: αν και δαπανήσαμε στις άνω δράσεις σοβαρά ποσά, στις αντίστοιχες περιόδους του έτους το ταμείο είναι υψηλότερο. 
5) Ο Σύλλογος για την εξυπηρέτηση & την ενημέρωση της ευρύτερης περιοχής του Τυρνάβου απασχολεί πλέον δύο υπαλλήλους, με πλήρες ωράριο στη Λάρισα & με μερική απασχόληση καθημερινά στο γραφείο μας στον Τύρναβο.
6) Αποκαταστάθηκε η ενότητα με τα μέλη μας εκ Τυρνάβου, που αποτελούν από τα πλέον δυναμικά μέλη του σώματος των Πολυτέκνων. Χειρισμοί άστοχοι είχαν οδηγήσει σε διάσπαση, δημιουργία Συλλόγου Πολυτέκνων Τυρνάβου & στην ανάκληση από τον Δήμο Τυρνάβου της απόφασης παραχώρησης του εκεί γραφείου μας.
Πραγματοποιήσαμε συνεχή διαβήματα για τα δικαιώματά μας και κάναμε πολλές παρεμβάσεις & δημοσιεύσεις σε φλέγοντα κοινωνικά θέματα. Ενημερώνουμε με mail και ατομικά τα μέλη μας.
Έχουμε αποφασίσει και θέλουμε να ολοκληρώσουμε και τα εξής: 
Α. Πλήρες πρόγραμμα διάγνωσης με ψηφιακή τομογραφία & αντιμετώπισης παθήσεων μαστού, που λόγω covid δεν ανακοινώθηκε μέχρι τώρα. 
Περαιτέρω επέκταση προγράμματος υγείας μελών μας.
Β. Δημιουργία θερέτρων σε θάλασσα και βουνό για διακοπές οικογενειών μας. 
Γ. Λύση στέγασης Συλλόγου.
Δ. Αιτήσεις για ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας σε αρμόδιες αρχές & εταιρείες. 
Ε. Καθημερινότητα πολυτέκνου: “πάσο” (πρόβλημα μετακινήσεων εντός Αθήνας κλπ), ενίσχυση μητέρων, κα.
Δουλεύουμε ως εξής:
ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΣ 
Μετά τιμής: Χρήστος Παπαϊωάννου, Λάμπρος Βλιώρας, Αθανάσιος Μπίκας, Δημήτριος Οικονόμου, Χρυσούλα Διάλλα, Ζωή Παπαθεοδώρου- Αναστασίου, Νικόλας Τσιόγιας

ΕΚΛΟΓΕΣ 2020

Τα μέλη μας μπορούν να ψηφίσουν:

την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 και ώρες 07:00 έως 19:00:
στην Λάρισα, Ηπείρου 83
στον Τύρναβο, Αγίου Γεδεών 20

την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρες 07:00 έως 19:00:
στην Λάρισα, Ηπείρου 83.

Καλούμε τους πολυτέκνους να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Προϋπόθεση το θεωρημένο βιβλιάριο. Θεώρηση μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα σε Λάρισα και Τύρναβο.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
8ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ, 41500, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΗΛ.: 2410 996 000, FAX: 2410 555 451

www.iasothessalias.gr, e_mail:thessalias@iaso.gr
 • Έκπτωση 25% στη συμμετοχή του ασφαλισμένου για τη διενέργεια εργαστηριακών και απεικονιστικών διαγνωστικών εξετάσεων με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ.
 • Έκπτωση 25% στις τιμές ΦΕΚ για τη διενέργεια διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων (χωρίς παραπεμπτικό).
 • Αξονική τομογραφία: 50 € (χωρίς παραπεμπτικό).
 • Μαγνητική τομογραφία: 100 € (χωρίς παραπεμπτικό).
 • Έκπτωση 10% στη νοσηλεία στη Γενική Κλινική (εξαιρούνται ειδικά υλικά και φάρμακα)
 • Έκπτωση στον τοκετό:
 • 2ος τοκετός στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: 10%
 • 3ος τοκετός στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: 15%
 • 4ος τοκετός στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: 20%
 • 5ος κ.ο.κ τοκετός στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Δωρεάν σε 2κλινο δωμάτιο εφόσον οι προηγούμενοι τοκετοί έχουν πραγματοποιηθεί στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, διαφορετικά ισχύει το ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τα παραπάνω.
 • Ειδική τιμή 20€ στις επισκέψεις για τις εφημερεύουσες ειδικότητες σε επείγοντα περιστατικά (Παθολόγος, Καρδιολόγος, Χειρουργός, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος)
 • Καρδιολογικός έλεγχος (ΗΚΓ, Triplex, κλινική εξέταση): 60 €
 • Υπέρηχος μαστών & ψηφιακή μαστογραφία*: 40 €
 • Έλεγχος θυρεοειδούς* (υπέρηχος, TSH, anti-TPO, anti-TG): 40 €
 • Έλεγχος προστάτη* (υπέρηχος, PSA, κλινική εξέταση από ουρολόγο): 40 €
 • Γαστροσκόπηση*: 50 € (αφορά ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ και περιλαμβάνεται η αμοιβή του ιατρού)
 • Κολονοσκόπηση*: 80 € (αφορά ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ και περιλαμβάνεται η αμοιβή του ιατρού)
 • Ισχύουν από 13/07/2020.
 • Οι εξετάσεις με * πραγματοποιούνται με ραντεβού
 • Οι ανωτέρω εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται αθροιστικά με άλλες προσφορές
 • Για τη διενέργεια των εξετάσεων είναι απαραίτητη η επίδειξη της πολυτεκνικής ταυτότητας
 • Έκπτωση σε Νοσηλεία με ασφαλιστική εταιρεία: Σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ (με την προϋπόθεση ότι διατηρεί σύμβαση το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας) η έκπτωση θα εφαρμόζεται μετά την αφαίρεση της συμμετοχής του κοινωνικού ταμείου

e-πλατφόρμα για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη λειτουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή του επιδόματος ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, αφού καταβλήθηκαν όλες οι πληρωμές για το 2018, έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία των αιτήσεων του 2019... μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, η οποία προβλέπεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα θα απλοποιήσει τις διαδικασίες, ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι ωφελούμενοι από τη χωρίς γραφειοκρατία διαδικασία, όσο και να απαλλαγούν οι δημόσιες υπηρεσίες από τον διοικητικό φόρτο της χρονοβόρας διεκπεραίωσης των σχετικών αιτήσεων με την κλασική, μέχρι πρότινος, διαδικασία. Θυμίζουμε πως μέχρι πρότινος το εν λόγω επίδομα ανήκε στην αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, η οποία είχε τη μέριμνα συγκέντρωσης, ελέγχου των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που υποβάλλονταν στα ΚΕΠ, ωστόσο η αρμοδιότητα χορήγησής τους έχει περάσει στον ΟΠΕΚΑ.
Όπως εκτιμάται η πληρωμή του επιδόματος του 2019 θα γίνει αμέσως μετά τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ η υποβολή και η εξέταση αιτήσεων, καθώς και η χορήγηση του επιδόματος για το 2020, θα ολοκληρωθούν το φθινόπωρο.
Πάντως σύμφωνα με ψηφισθείσα διάταξη οι αιτήσεις για το επίδομα του 2020 (αλλά και για κάθε έτος στο εξής) θα υποβάλλονται από 25 Αυγούστου μέχρι 30 Νοεμβρίου.
Σημειώνεται πως η οικονομική αυτή ενίσχυση καταβάλλεται σε ιδιαίτερα οικονομικά ευάλωτες οικογένειες που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με πολύ χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.
Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.
Να σημειωθεί επίσης πως βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.
Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας.
Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» ενώ στους δικαιούχους εντάσσονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες.
Ως μονογονεϊκές οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες που αποτελούνται συγκεκριμένα: από πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά ή από μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τη βαρύνουν φορολογικά.
ΟΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Οι περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ορεινές στον ν. Λάρισας είναι: Ανατολής, Ελάφου, Καρίτσας, Μεγαλοβρύσου, Μελιβοίας, Ποταμιάς, Σκήτης, Σκλήθρου, Σωτηρίτσης, Βαλανίδας, Βερδικούσης, Γιαννωτών, Δρυμού, Καρυάς, Κοκκινοπηλού-Καλυβίων, Κρανέας (Δεσκάτης), Κρυόβρυσης, Λιβαδίου, Λουτρού, Άκρης, Ολυμπιάδος, Σαρανταπόρου, Σικαμινέας, Τσαπουρνιάς, Φλαμπούρου, Αμπελακίων, Παραποτάμου, Πουρναρίου, Σπηλιάς, Αργυροπουλείου, Γόννων (Οικισμός Ελαίας), Καλλιπεύκης, Κρανέας, Ραψάνης, Ροδιάς, Καλλιθέας και Σκοπιάς.
ΟΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Οι περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες μειονεκτικές είναι: Δήμος Ελασσόνας, Αμουρίου, Βλαχογιαννίου, Βουβάλας, Γαλανόβρυσης, Γερανιών, Δαμασίου, Δολίχης, Δομένικου, Ευαγγελισμού, Καλλιθέας, Κεφαλόβρυσου, Κοκκινόγειου, Λόφου, Λυκουδίου, Μαγούλας, Μεγάλου Ελευθεροχωρίου, Μεσοχωρίου, Μηλέας, Παλαιοκάστρου, Πραιτωρίου, Πυθίου, Στεφανοβούνου, Συκέας, Τσαριτσάνης, Δήμος Τυρνάβου (Οικισμός Πέρα Χώρα), Γερακίου, Δήμητρας, Μαρμαρίνης, Ελάτειας, Ευαγγελισμού, Τεμπών, Ιτέας, Αγναντερής, Αχιλλείου, Διλόφου, Ερέτριας, Ναρθακίου, Νεράιδας και Γόννων.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2020: Έτσι θα κάνετε σωστά την αίτηση

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2020: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι οι δικαιούχοι - Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσετε.
Μετά τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων έτους 2020 και τυχόν παράτασής τους, καθώς και της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ, θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2020 (ΚΟΤ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.). Η ΗΔΙΚΑ, στην ανακοίνωσή της, ορίζει και τα 6 βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες προκειμένου να δουν εάν είναι δικαιούχοι του ΚΟΤ ή αν μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ευάλωτων Πολιτών. Τα βήματα αυτά έχουν ως εξής:
Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).
Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.
Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.
Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.
Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Κυριακή 19 Ιουλίου 2020

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ- ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με συμμετοχή δεκάδων πολυτέκνων μελών μας, τη μεγαλύτερη ίσως μετά από πολλά χρόνια, πραγματοποιήθηκε σήμερα 19 Ιουλίου και από ώρες 11:00 έως 13:00 στο Επιμελητήριο Λάρισας η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολυτέκνων Λαρίσης & Περιχώρων. Αναλύθηκαν οι αποφάσεις & οι δράσεις του ΔΣ, καθώς και οι σκέψεις για την επόμενη τριετία. Ομόφωνα εγκρίθηκαν ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίσθηκε να λάβουν χώρα εκλογές την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουλίου 2020, ώρες 07:00 έως 19:00, στα γραφεία του Συλλόγου στη Λάρισα και τον Τύρναβο, για την ανάδειξη μελών του ΔΣ, εκπροσώπων στην ΑΣΠΕ και μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Μετά από γραπτό αίτημα περισσοτέρων πολυτέκνων κατοίκων του Τυρνάβου, που έγινε αποδεκτό παμψηφεί, για διευκόλυνση των εκεί μελών μας, λόγω απόστασης, εργασιών θέρους αλλά και κορονοϊού, αποφασίστηκε η διεξαγωγή αρχαιρεσιών και στο εκεί γραφείο μας. Ορίστηκε και δεύτερη εφορευτική επιτροπή και θα παρίσταται ομοίως δικαστικός αντιπρόσωπος. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες. Η Συνέλευση ολοκληρώθηκε σε άριστο κλίμα και ελήφθησαν τα προβλεπόμενα λόγω covid μέτρα προφύλαξης.
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας για την συμμετοχή τους.

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση της ΕΥΔΑΠ για απασχόληση ασκούμενων δικηγόρων

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής (Ωρωπού 156), προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020. Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα (640) ευρώ και το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες (9:00-17:00) και σε συμφωνία με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας. Τα γραφεία της Διεύθυνσης βρίσκονται στο Χαλάνδρι (Παλαιολόγου 19 και Φωσκόλου). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ασκούμενοι δικηγόροι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο (ή να έχουν υποβάλλει νόμιμα τη σχετική αίτηση για την εγγραφή τους), καθώς και να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης σε χρονικό σημείο νωρίτερο από δώδεκα (12) μήνες αρχής γενομένης από την έναρξη της απασχόλησής τους ως ασκουμένων στην Εταιρεία. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν βαθμό πτυχίου Νομικής τουλάχιστον 7.5 και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ θα συνεκτιμηθούν η τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε νομικό αντικείμενο και η επαρκής γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας ή οποιουδήποτε φορέα.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποστέλλονται ενυπόγραφες αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ( dkatsa@eydap.gr ) μέχρι και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 18:00. Στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα αναγραφόμενα προσωπικά στοιχεία τους, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, ενώ συνυποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία της ταυτότητας ασκουμένου, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (ή κατά περίπτωση αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης για εγγραφή), καθώς και αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΥΓ/2020

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1ΥΓ/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: ΩΤΥΦ6Η6-ΑΝ3) και στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα opengov.gr και στην ιστοσελίδα του ανωτέρω Υπουργείου.
Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Πρόσκληση έχουν τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του αρ. 14 του ν.4270/2014, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους όρους της οικείας Πρόσκλησης. Για τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθ. 1ΥΓ/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας «ΑΙΤΗΣΗ -Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών και Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. Οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (Βοήθεια > Εγχειρίδια Χρήσης).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 – ώρα 08:00 και λήγει την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:00 μμ.
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

4 θέσεις στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και Λοιπών Δήμων

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και Λοιπών Δήμων, που εδρεύει στη Καρδίτσα του Νομού Καρδίτσης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
1 ∆Ε Υδραυλικών
1 ∆Ε Ηλεκτρολόγων
2 ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sydk@otenet.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και Λοιπών Δήμων, Μεγ. Αλεξάνδρου 34, Τ.Κ. 431 00 Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Λάιου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 24410-21351).

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού από τη ΣΜΥ

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών),με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας,για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση. Οι προς κάλυψη θέσεις είναι: Πολιτική Ιστορία 4, Ψυχολογία-Στρατιωτική Ψυχολογία 4, Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση 2, Κοινωνιολογία4, Διοίκηση Επιχειρήσεων –Management4, Πληροφορική 1ου,2ου&3ουΈτους 12, Αγγλικά 1ου,2ου& 3ουΈτους 26, Φυσική 1ουΈτους 4, Φυσική 2ουΈτους 4, Διεθνές Δίκαιο-Γεωπολιτική4, Ανώτερα Μαθηματικά 4, Στατιστική 4, Αρχές Οικονομίας 2, Προαιρετική Ξένη Γλώσσα (Τούρκικα) 2, Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γερμανικά) 8, Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά) 8, Φυσική Αγωγή(Κολύμβηση)1, Φυσική Αγωγή (Πετοσφαίριση)3, Φυσική Αγωγή(Καλαθοσφαίριση)3,Φυσική Αγωγή (Στίβος-Αθλοπαιδιές)18, Φυσική Αγωγή (Αντισφαίριση)1, Φυσική Αγωγή (Χορός)1,Φυσική Αγωγή (Αυτοάμυνα)1,Τεχνικό Σχέδιο 4,Θερμοδυναμική 1, Μεταλλουργία Μεταλλογνωσία 1, Στοιχεία Μηχανών 3, Πειραματική Αντοχή Υλικών 3, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά 1, Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος2, Ηλεκτρικές Μετρήσεις 1, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 2, Στοιχεία Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτου 2, Ηλεκτρονικά 1, Πνευματικά –Υδραυλικά 1, Ψηφιακή Τεχνολογία(Τεχνολογία Laser Ηλεκτροπτικά) 1, Μηχανουργική Τεχνολογία 3, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 2, Οπλικά Συστήματα-Στοιχεία Βλητικής 1, Καύσιμα-Λιπαντικά 1, Γενικές Αρχές Μηχανολογίας 4,Ηλεκτροτεχνία 1,Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας 4.
Πληροφορίες, παρέχονται από:
α.Τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών –Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης(Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα) κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως13:00 Ω. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων(ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα,μέχρι31Ιουλίου2020το αργότερο.
β.Στα τηλέφωνα24310-23950ή 24310-23951, εσωτ. 203και Fax: 24310-74233…//..
γ.Από την ιστοσελίδα της Σχολής (smy.army.gr)ή μέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: smy-tpee@army.gr)

Θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Την πρόσληψη τριών ατόμων (3) ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας πλήρους απασχόλησης και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Συνοδός λεωφορείου Αμεα πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας δύο (2) μηνών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης στελέχωσης των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ ,στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
3 Υ.Ε Καθαριότητας
1 Δ.Ε Συνοδός λεωφορείου Αμεα
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thessaloniki.gr και www.kedith.gr ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Δ/νση: K.Καραμανλή 164, 54248 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2311821703 κα. Χατζογλίδου Γεωργία καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, μέσα σε κλειστό φάκελο, αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου με επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση : info@kedith.gr. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., του Δήμου Θεσσαλονίκης και στο πρόγραμμα Διαύγεια, και θα τοιχοκολληθεί στην έδρα της Επιχείρησης και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Παρασκευή 17/07/2020 έως την Τρίτη 21/07/2020.

Δυο νέες προκηρύξεις για προσλήψεις στον Ελληνικό στρατό 200 ατόμων ΟΒΑ.

Προκηρύσσονται εκατόν πενήντα (150) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) (ΟΒΑ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη. Οι θέσεις αυτές έχουν εγκριθεί για το έτος 2020 με το (στ) σχετικό. Η ανακατάταξη οπλιτών και η επανακατάταξη εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν. Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «A», θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β», έως την 15 Σεπτεμβρίου 2020 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα). Προκηρύσσονται πενήντα (50) θέσεις οπλιτών και εφέδρωνστις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη. Οι θέσεις αυτές έχουν εγκριθεί για το έτος 2020 με το (στ) σχετικό. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ανακατάταξης ή επανακατάταξης στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού έχουν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι οπλίτες και έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «A», ανεξαρτήτως του Κλάδου στον οποίο υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, καθώς και ανεξαρτήτως Όπλου ή Σώματος για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε οποιοδήποτε Όπλο ή Σώμα του Στρατού Ξηράς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε. Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «A», θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β», έως την 15 Σεπτεμβρίου 2020 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα).

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Παράταση στις αιτήσεις για τα 1.000 ευρώ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου), προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.
πηγή: larissanet.gr

Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2020

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μητέρες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα ή άνεργες
Ξεκινά την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020, η υποβολή αιτήσεων στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ(Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών), για το σχολικό έτος 2020-2021. Φέτος για πρώτη φορά οι αιτήσεις θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr.
Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης. Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχόλησης και οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία ΑμεΑ. Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους. Δικαιούχοι
Ωφελούμενες της δράσης είναι:
- Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,
- Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών ή άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία.
- Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση.
Οι ωφελούμενες της δράσης θα πρέπει να είναι:
- εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες), ή
- άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
Τα έγγραφα, δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται η εργασία ή η ανεργία, προσδιορίζονται στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες. Από τις παραπάνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι, οι μόνιμοι και Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων β3 και δ. Το σύνολο των ωφελούμενων που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του άρθρου 5, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, την κατάσταση απασχόλησης ή/και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης. Επίσης, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά μόνο ως προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος , οι αιτούσες ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), που είναι μισθωτές πλήρους απασχόλησης Αορίστου Χρόνου, αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή Ορισμένου Χρόνου είτε οι εργαζόμενες με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης, που αιτούνται για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και παιδικούς σταθμούς (Κατηγορία θέσης Α1,Α2, Β1, Β2) και ΚΔΑΠ. Προϋποθέσεις:
Οι ωφελούμενες της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: -Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
-Να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες
-Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις παρακάτω κατηγορίες Δομών:
α) Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.
β) Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας
γ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από 5 έως 12 ετών.
δ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία ή/και εφήβους ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία.
-Να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 ευρώ και συγκεκριμένα:
- τα 27.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως δύο παιδιά,
- τα 30.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τρία παιδιά,
- τα 33.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τέσσερα παιδιά, και
- τα 36.000 ευρώ για μητέρες που έχουν από πέντε παιδιά και άνω.
Στο συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και συνυπολογίζονται τα εισοδήματα και των δύο συζύγων/μερών, καθώς και των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.
πηγή: protothema.gr

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

Απτά τα αποτελέσματα.

«Υποβιβασμοί, καταργήσεις, συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021» είναι το αντικείμενο Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 2813/13.7.20).Με αυτήν: καταργούνται 26 Σχολικές Μονάδες, συγχωνεύονται 33 Σχολικές Μονάδες, υποβιβάζονται 53 Σχολικές Μονάδες. Στο σώμα της ΚΥΑ και συγκεκριμένα στο σημείο 27 αυτής (σελ. 28114 και 28115 του ΦΕΚ) αναφέρονται οι Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων πλήθους Δήμων, οι οποίες προηγήθηκαν της έκδοσής της. Να σημειωθεί ότι από την ΚΥΑ προκαλείται για τη μεταφορά μαθητών δαπάνη επί των προϋπολογισμών των Περιφερειών για το τρέχον και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, όπως αναλυτικότερα οι δαπάνες των Περιφερειών αναλύονται στο σημείο 32 της ΚΥΑ (σελ. 28116 του ΦΕΚ).
Στη Λάρισα υποβιβάζονται τα Δημοτικά Σχολεία Λυκουδίου και Συκουρίου.
πηγή: onlarissa.gr
Σχόλιο: πέρα από την έλλειψη στιβαρής δημογραφικής πολιτικής, το δημογραφικό ζήτημα είναι πρώτα πνευματικό (υλισμός, εκτρώσεις, κοκ). Δυστυχώς κοινωνικά ακόμη, ως λαός, δεν ξυπνάμε. Αύριο, ήδη σήμερα, θα είναι αργά. Κάποτε είχαμε μαθητές αλλά όχι σχολεία, σήμερα δεν έχουμε μαθητές. Μάλλον για αυτό "εισάγουμε".

Εκπαιδευτικός οργανισμός στη Λάρισα ζητά καθηγήτριες ξένων γλωσσών

Εκπαιδευτικός οργανισμός στη Λάρισα ζητά καθηγήτριες Ιταλικής, Ισπανικής, Γαλλικής, Τουρκικής και Ρωσικής γλώσσας με εμπειρία στην διδασκαλία. Η προϋπηρεσία είναι επιθυμητό προσόν και θα εκτιμηθεί.
Αποστολή βιογραφικών έως 19/7/2020 στο biografiko8@gmail.com
πηγή: larissanet.gr

Ούτε Αγία έχουμε, ούτε Σοφία.

Του Γ. Παπαδόπουλου-Τετράδη 
Η πρώτη δημοσίευση στο facebook λογοκρίθηκε («κατέβηκε») επειδή «παραβίασε τους όρους της κοινότητας» και «περιείχε εκφράσεις μίσους». 
Αφού οι Έλληνες έχουν αποκοπεί από τις ρίζες τους, Κνωσσό, Μυκήνες, Απέλλα, Ακρόπολη, Αγιά Σοφιά, με την αρρωστημένη δήθεν μαρξιστική υποκουλτούρα, που έχει εξοβελίσει την ιστορικά τεκμηριωμένη συνέχεια του έθνους τους από τα σχολεία και τα ΑΕΙ, κάθε βάρβαρος γείτονας μπορεί να τους φτύνει ανενόχλητος. Και να τους φτύνει ο πιο απολίτιστος λαός του κόσμου, που στα 600 χρόνια παρουσίας στην κατακτημένη περιοχή που ζει δεν έχει παράξει ΟΥΤΕ ΕΝΑ δείγμα πολιτισμού, ζώντας στα αρχιτεκτονήματα των λαών που κατέσφαξε, αντιγράφοντάς τα, πλέκοντας, γνέθοντας, ζωγραφίζοντας αυτά που έκλεψε από τους αυτόχθονες και τους γείτονες που κατέσφαξε, και προσευχόμενος στα ακριβή αντίγραφα των ναών που εσύλησε. Παρουσιάζοντάς τα για δικά του. Ο πιο βάρβαρος εν ζωή λαός του πλανήτη, που ζει με τη βία και για τη βία σε βάρος όλων των γειτόνων και των αυτοχθόνων, που δεν έχει μάθει ποτέ τι θα πει δημοκρατία και που ζει σε μια διαρκή στρατοκρατική δικτατορία επί 600 χρόνια, αντιμετωπίζεται από τις δειλές, ανάξιες, φοβικές ελληνικές κυβερνήσεις σαν άκακο αρνί ή σαν γιγαντιαίος λύκος, ενώ δεν είναι παρά ένα συνονθύλευμα θρασύδειλων, που υποχωρεί τρέχοντας κάθε φορά που βρίσκει μπροστά του λαούς και στρατούς οργανωμένους και αποφασισμένους. Ένας λαός μοναδικός που μισείται από όλους ανεξαιρέτως τους γείτονές του, από όλους τους Άραβες και από όλους τους ομόθρησκούς του πλην Πακιστανών. Αυτός ο λαός και οι ηγέτες του, που καταλαβαίνουν και σέβονται μόνο μία γλώσσα, αυτή της πυγμής, αντιμετωπίζονται ως φόβητρα από τις δειλές και ανάξιες ελληνικές κυβερνήσεις. Οι οποίες ξεριζώνουν τα ελληνόπαιδα από τις πατριωτικές τους ρίζες, υποτάσσοντας την παιδεία στα σχολεία και στα πανεπιστήμια σε ένα τυφλωμένο από φανατισμό, τάχα διεθνιστικό και έτσι ανιστόρητο καθηγητικό κατεστημένο, διδάσκοντας την ασυνέχεια του ελληνικού έθνους (με την Επιτροπή Αγγελοπούλου να ετοιμάζεται να εμφυσήσει αυτή την αρρωστίλα σε όλο το λαό) και κόβοντας τα Ομηρικά, τον Περικλή, την ελληνικότητα του Βυζαντίου από τη μετεπαναστατική Ελλάδα. Διδάσκοντας διαρκώς το φόβο του 1897 ως πρότυπο. Μάλλιασε η γλώσσα τους μ' αυτό. 

Όλοι αυτοί δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να λειτουργούν σαν πέμπτη φάλαγγα στην πολιτική και στα σχέδια της Άγκυρας. Που θέλει απέναντι έναν λαό ευνουχισμένο και αποβλακωμένο σε μια νεοφιλελεύθερη και μαρξιστική ανθρωπολογική μάζα με αποκλειστικές αξίες τα λεφτουδάκια και την επιβιωσούλα. Γιατί και οι δυο αυτές απόψεις έχουν κοινή μήτρα. Κατάντημα προγόνων φτωχών, που είχαν την τιμή και την υπόληψη και την υπερηφάνεια πιο πάνω από την καλοπέραση. 

Οι Έλληνες δεν απειλούνται από τα τουρκικά στίφη. Από τους Έλληνες κυβερνήτες τους και εκπαιδευτές τους απειλούνται. Δεν έχουν καμιά αξιοπρέπεια ως λαός με ιστορία και πολιτισμό πάνω από 4.000 χρόνια στη λεκάνη της Μεσογείου. Καμιά γνώση για τις ρίζες τους και τις υποχρεώσεις που εγείρουν αυτές οι ρίζες απέναντι στους εαυτούς τους, τους άλλους λαούς της γης και τους γείτονες. Καμιά πυγμή και αξία. 

Δέντρα χωρίς βαθιές ρίζες. Αυτό διδάσκονται ότι είναι, αλλά και να είναι, οι νεοέλληνες. Γιαυτό έχουν καταντήσει καρπαζοεισπράκτορες της εγχώριας, γειτονικής και διεθνούς σκηνής εδώ και δεκαετίες. Αναξιοπρεπείς και τρεμάμενοι από το φόβο τους. Ψάχνοντας να βρουν πώς θα κυκλοφορούν σκυμμένοι για να καταναλώνουν, αντί να περπατάνε όρθιοι μαχόμενοι σε κάθε πόλεμο. Επειδή η ζωή είναι ένας διαρκής πόλεμος. Και για μοναδικό βραβείο έχει την αυτοεκτίμηση, τη γενναιότητα και την αξιοπρέπεια. Που έχεις και που έχεις διδάξει. 

Μ' αυτά σε θάβουν οι δικοί σου. Αλλιώς, σε θάβουν οι άλλοι.

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Αγία Σοφία

Τα ψηφιδωτά και οι αγιογραφίες της Αγίας Σοφίας που ετοιμάζονται ...

"Η Αγία Σοφία προϋπέθετε τέτοιες επιστημονικές γνώσεις και τόσα οικονομικά μέσα, ώστε δεν μπόρεσαν να ξαναγίνουν μετά τον θάνατο του Ιουστινιανού παρόμοιες φιλόδοξες κατασκευές...". Ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος ήταν από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες και μηχανικούς του κόσμου. ... Χώρος θείος, που διαπερνά τον γήινο χώρο... Τόπος απελευθερωμένος από τον κόσμο των φαινομένων... Εγκαινιάσθηκε το 537 μΧ.
Ο Παρθενώνας, εκ του κόσμου τούτου,  ήταν αφιερωμένος στην θεά Αθηνά, την θεά της Σοφίας για τους αρχαίους. Διόλου τυχαία η σύνδεση- αφιέρωση του Ναού στη Σοφία του Θεού. Αυτό είναι το "Κέντρο" της Γένους μας, το οποίο στερούμαστε.
Σχόλιο: την ύβρη- υπερηφάνεια ακολουθεί η νέμεση. Αργά αλλά αναπόδραστα. Συχνά δε οι εντυπωσιακές κινήσεις, όπως του Ερντογάν, δεν αποκαλύπτουν τίποτε παραπάνω από αδυναμία, κι όχι δύναμη. Θα φανεί...
ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ - IN KOMOTINI NEWS - Ειδησεογραφική ιστοσελίδα της ...


Covid-19/ Γουργουλιάνης

... ο Καθηγητής και Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Κώστας Γουργουλιάνης, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media προχώρησε σε ενδιαφέρουσες συστάσεις προς τους πολίτες εν όψει των καλοκαιρινών τους διακοπών. Και, το κυριότερο, έγραψε κάτι το οποίο αναπτέρωσε την ψυχολογία μας και μας έκανε να βλέπουμε εκ νέου το ποτήρι μισογεμάτο: «Δεν κοιτάμε τον ημερήσιο αριθμό των νέων κρουσμάτων, αλλά τα “σκληρά” δεδομένα όπως τον αριθμό των διασωληνωμένων. Είναι αξιόπιστος δείκτης βαρύτητας της νόσου και επιβάρυνσης του συστήματος Υγείας. Ας θυμηθούμε ότι, όσο ψάχνουμε, βρίσκουμε», ήταν το σχόλιό του επί του θέματος. Πράγματι, παρά το γεγονός πως η Ελλάδα έχει αρχίσει να φλερτάρει σε σταθερή βάση με τα 50 κρούσματα/μέρα, ο αριθμός των διασωληνωμένων κυμαίνεται στα πέριξ του αριθμού 10- πολλές φορές, μάλιστα, και αρκετά πιο κάτω (έχει πάει μέχρι 8).
Τι δείχνει αυτό; Ο καθηγητής απαντάει και πάλι: «Η υψηλή θερμοκρασία έχει παίξει το ρόλο της στην συγκράτηση των νέων κρουσμάτων σε ελεγχόμενα επίπεδα», ενώ προσέθεσε πως «Ο αριθμός των διασωληνωμένων όσο και των θανάτων κυμαίνονται σε πολύ μικρά ποσοστά. Υπάρχουν συνεπώς κάποιες ενδείξεις-για τις οποίες θα πρέπει να περιμένουμε για να επιβεβαιωθούν-πως ο ιός είναι μεν μεταδοτικός, αλλά όχι τόσο θανατηφόρος, πως το προηγούμενο διάστημα. Και αυτή είναι η συνήθης πορεία των ιών διαχρονικά. Ωστόσο, όπως αναφέραμε και πριν, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο καιρό για να το οριστικοποιήσουμε».

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει πως… κερδίζουμε, αδέρφια- όχι. Ο κορωνοϊός συνεχίζει να είναι εδώ, παραμένει επικίνδυνος και το γεγονός πως αν και είναι καλοκαίρι δεν έπεσε στα τάρταρα η μεταδοτικότητά του, είναι λόγος προβληματισμού. Γι’ αυτό, ο κ. Γουργουλιάνης αναφέρει πως πρέπει να τηρούμε στο έπακρο τα μέτρα προστασίας, να φοράμε μάσκα και να μην συχγρωτιζόμαστε, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουμε σε μεγάλο βαθμό το σύστημα υγείας μας.

Παράλληλα, ο καθηγητής έκανε ένα σχόλιο και για τους επίσημους φορείς: «Προτείνω στην καθημερινή ενημέρωση να περιλαμβάνεται μόνο το ποσοστό των θετικών κρουσμάτων στο σύνολο των ελέγχων για το ίδιο χρονικό διάστημα. Είναι ίσως ο πιο αξιόπιστος δείκτης της πορείας της νόσου σε μια περιοχή. Καθημερινά διεξάγονται ακόμη και 5.000 τεστ και τελικά εντοπίζονται ως θετικά γύρω στα 50. Μιλάμε για ένα ελάχιστο ποσοστό, γι’ αυτό και πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία και όχι πανικός»...
Tο είδαμε με τα σχόλια στο larissanet.gr

Nέο πρόγραμμα κατάρτισης ΟΑΕΔ- Google Ελλάδας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 3.000 νέους ανέργους

Ξεκινάει Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 ώρα 10:00 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital Marketing). Ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ο ΟΑΕΔ και η Google Ελλάδας συνεργάζονται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας. Συνολικά, 3.000 νέοι άνεργοι θα επιλεγούν από τον ΟΑΕΔ, για να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Grow with Google.” Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, αποφοίτους Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι/Ι.Ε.Κ. που διαθέτουν γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ώρες κατάρτισης, από τις οποίες σαράντα (40) ώρες Ασύγχρονης Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και τριάντα πέντε (35) ώρες Σύγχρονης Διαδικτυακής Εκπαίδευσης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Ασύγχρονης Διαδικτυακής Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης της Google Ελλάδας ενώ με την επιτυχή ολοκλήρωση ολόκληρου του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης που θα εκδοθεί από την Google και τον ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής καλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από αύριο Τρίτη, 14 Ιουλίου και ώρα 10:00 έως και την Κυριακή, 26 Ιουλίου και ώρα 23:59. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-katartise-stopsephiako-marketingk-digital-marketing-gia-anergous Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Δωρεάν κατάρτιση στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) για ανέργους. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, διάρκειας έξι (6) μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα για 5.000 ανέργους. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν 550 ευρώ καθαρά για 22 ημέρες τον μήνα και 6 ώρες την ημέρα, ενώ ταυτόχρονα θα ασφαλιστούν στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και για επαγγελματικό κίνδυνο. Η δαπάνη του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 16.500.000 € και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” και το Ελληνικό Δημόσιο.
πηγή: oaed.gr

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε την Παρασκευή 10 Ιουλίου και ώρα 17:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2020-21, σε 32 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους έως και τις 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1997-2004 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄ Τάξης Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-seepaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο μοντέλο της Γερμανίας και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση (on-the-job-training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα). Επίσης, πολλοί μαθητές και μαθήτριες λαμβάνουν επίδομα στέγασης και σίτισης. Πανελλαδικά λειτουργούν 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ που προσφέρουν σπουδές σε 32 ειδικότητες. Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ : Πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση. Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα. Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές. Δικαιούνται αναβολή στράτευσης. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το 57% του συνόλου των αποφοίτων βρίσκουν εργασία στο αντικείμενό τους σε χρονικό διάστημα έως και 12 μήνες. Σε πολλές περιπτώσεις οι απόφοιτοι παραμένουν στις επιχειρήσεις στις οποίες ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, ενώ, όσοι βρίσκουν εργασία, συνεχίζουν να απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο τα επόμενα χρόνια σε ποσοστό που κυμαίνεται από 65% έως 70%. Οι ειδικότητες για το σχολικό έτος 2020-21 είναι οι εξής:  Αισθητικής Τέχνης  Αργυροχρυσοχοΐας  Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής  Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας  Βοηθών Γενικής Νοσηλείας  Βοηθών Φαρμακείου  Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας  Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων  Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου  Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων  Κεραμικής − Αγγειοπλαστικής  Κομμωτικής Τέχνης  Μαγειρικής Τέχνης  Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών  Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων  Ξυλουργών – Επιπλοποιών  Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών  Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)  Τεχνιτών Εργαλειομηχανών  Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας  Τεχνιτών Αμαξωμάτων  Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών  Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου  Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων  Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων  Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών  Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου  Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων  Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων  Υφάσματος – Ένδυσης  Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου  Ωρολογοποιίας Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. oaed. gr

Επίδομα Τέκνου

Υπενθυμίζεται στα μέλη να υποβάλουν έγκαιρα τις φορολογικές δηλώσεις και να συμπληρώσουν το Α21 ως 17. 07 προκειμένου να περιληφθούν στην επόμενη καταβολή της δόσης επιδόματος τέκνου.