ScrollMsg

Κύριοι της Κυβέρνησης καταλάβετε ότι, δεν είστε μόνο οφειλέτες στους δανειστές σας, είστε οφειλέτες και στον λαό που ταχθήκατε να υπηρετείτε...

Καλώς Ήρθατε

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων.

Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα στέγασης.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται για το φοιτητικό επίδομα έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, στην ειδική εφαρμογή stegastiko.minedu,gov.gr Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος ΑΦΜ. Ο φοιτητής ή ο γονέας πρέπει πρώτα να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές δηλώσεις, υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό κριτήριο.

ΑΣΕΠ 4Ε/2021: Αιτήσεις τώρα για προσλήψεις σε Δημόκριτο και ΕΚΕΤΑ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 4Ε/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 25/11-5-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση 11 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)» Ν.Π.Ι.Δ. Επίσης, για 16 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο «Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”» Ν.Π.Δ.Δ. (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας - Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2190/1994 (Α΄28). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄). Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα: Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 13 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση με τα επισυναπτόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών. Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και επισυναπτόμενων δικαιολογητικών που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 2), εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4): Τις εργάσιμες ημέρες- Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00
Τις αργίες:- Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 4Ε/2021 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.
Τις αργίες:- Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 4Ε/2021 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούστε.

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

Ξεκίνησε ο Β΄ κύκλος της «Ψηφιακής Μέριμνας»;

Οι αγορές τεχνολογικού εξοπλισμού με τις επιταγές για τους δικαιούχους των Α’ και Β’ κύκλων θα πρέπει μα πραγματοποιηθούν έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021. Η ΑΣΠΕ είχε ζητήσει ήδη από το Νοέμβριο του 2020 τη χορήγηση επιταγών στους πολυτέκνους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Ο Υπουργός Εργασίας είχε πει ότι θα διευρυνθούν τα κριτήρια και θα συμπεριληφθούν οι πολύτεκνοι. Όμως οι πολύτεκνοι είναι πάλι σε αναμονή. Σε πρόσφατη επικοινωνία με τους αρμοδίους μας ελέχθη ότι για οικονομικούς λόγους δεν περιελήφθησαν οι πολύτεκνοι και ότι αυτό θα επιδιωχθεί σε επόμενη απόφαση.
πηγή: aspe.gr

ΣΧΟΛΙΟ: Είναι απορίας άξιο:
α) Γιατί καθυστέρησε τόσο η "μέριμνα";
β) Γιατί είναι δεσμευτικά τα μοντέλα των ΗΥ που περιλαμβάνονται στην "μέριμνα";

Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα καταβάλλονται εκτός ελάχιστου καταναλωτικού ανταγωνισμού.
Είναι μέριμνα για τους μαθητές, μετά το πέρας της "τηλεκπαίδευσης", ή μέριμνα για το ξεστοκάρισμα των εταιρειών, παραγωγών και επιχειρήσεων;

Βιασμός 25χρονης εγκύου στον Άγιο Παντελεήμονα: Στο άκουσμα αυτής της αδιανόητης κτηνωδίας, που «κρύφτηκαν» όσοι μάχονται για τα δικαιώματα της γυναίκας;

Βιασμός 25χρονης εγκύου στον Άγιο Παντελεήμονα:
Πόσο πιο χαμηλά στον πάτο πρέπει να φτάσουμε σαν χώρα, για να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτή την αποκτήνωση που διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας;
Φτάσαμε στο σημείο να έχουν γίνει θέμα «ρουτίνας», κτηνώδη σεξουαλικά εγκλήματα, δολοφονίες εν βρασμώ ψυχής, συζυγοκτονίες, συμβόλαια θανάτου και άλλες φρικαλεότητες που πλέον έχουν ενσωματωθεί τόσο στην καθημερινότητα μας, που θα μας κάνει εντύπωση αν κάποια μέρα δούμε ένα αστυνομικό δελτίο χωρίς συνταρακτική είδηση.
Κοπέλα με νοητική στέρηση, στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης, βιάστηκε από άντρα Αφγανικής καταγωγής, στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από τρεις Πακιστανούς οι οποίοι την έπεισαν να τους ακολουθήσει για να την βοηθήσουν. Αντί για βοήθεια όμως, τη μετέφεραν με ταξί σε ένα υπόγειο διαμέρισμα, και εκεί βίασαν ομαδικά και αυτοί, την 25χρονη γυναίκα.
Τι μπορεί να συλλάβει ανθρώπινος νους για μια τέτοια περίπτωση; Πως το κρίνουμε σαν κοινωνία;
Πριν 20 σχεδόν μέρες μια ομάδα έξι Πακιστανών επιτέθηκε σε 25χρονη κοπέλα, τραβώντας της τα ρούχα, σε παραλία της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, όπου επιχείρησαν να τη βιάσουν, τραβώντας μάλιστα βίντεο από κινητό και αναμεταδίδοντας το σε live streaming που διοχέτευαν σε άγνωστη σελίδα.
Πριν λίγες μέρες, Βούλγαρος βίασε κατ’ επανάληψιν και ξυλοκόπησε 50χρονη καθαρίστρια, στα Πετράλωνα.
Στην Κρήτη, στην Κίσσαμο, 35χρονος ημεδαπός κατηγορείται για τον βιασμό 14χρονης κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.
Και φυσικά, η σοκαριστική συζυγοκτονία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, που συγκλόνισε το πανελλήνιο.
Κοινωνικά απόβλητα εν δράσει. Λίγες μόνο ενδεικτικές περιπτώσεις από τις δεκάδες που ξεπηδούν στην ειδησεογραφία τον τελευταίο καιρό.
Παρακολουθούμε με αποτροπιασμό κτηνωδίες «εισαγόμενων» αλλοδαπών που θα… «ενσωματωθούν», και κτηνωδίες ημεδαπών «νοικοκυραίων», σε μια τρομερή έξαρση της εγκληματικότητας. Και παράλληλα, έχουμε μια κοινωνία βουτηγμένη στην υποκρισία να υπολογίζει -ανάλογα με την ιδεολογία- σε ποιο απάνθρωπο, σε ποιο βδελυρό έγκλημα θα δώσει περισσότερο βάρος και σε ποιο θα κάνει τα στραβά μάτια.
Ιδεολογικές ομάδες κάθε λογής και απόχρωσης, που αποφαίνονται σε μερικά λεπτά της ώρας, ποια φρικαλεότητα θα κάνουν παντιέρα γιατί εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του εκάστοτε αφηγήματος, και ποια θα χώσουν κάτω από το «χαλί», σε ένα επικοινωνιακό θέατρο του παραλόγου.
Άλλα εγκλήματα βαφτίζονται σεξιστικά, άλλα ρατσιστικά, άλλα «πολυπολιτισμικά», άλλα ως συνέπειες του καπιταλισμού και της… πατριαρχίας. Ανθρωποκτονίες ονομάζονται «γυναικοκτονίες», σοκαριστικοί βιασμοί και σεξουαλικές επιθέσεις αντιμετωπίζονται σαν να μην υπάρχουν, θύματα δολοφονιών χαρακτηρίζονται κατά το δοκούν σε ήρωες ή σε «τα θελε και τα παθε» ή ακόμα χειρότερα σε «καλά να πάθει».
Μια κοινωνία, μια ολόκληρη χώρα κατατρώει τις ίδιες τις σάρκες της, σε ένα ντελίριο διχασμού, μισανθρωπίας και φαρισαϊσμού.
Αντί να ενωθούμε σαν λαός ενάντια στην εγκληματικότητα που καλπάζει, περνάμε τις φρικαλεότητες από «ποιοτικό έλεγχο» για να δούμε ποια «μας κάνει» και όλοι μαζί, ο καθένας από το ιδεολογικό μαντρί του, περιμένουμε προκοπή και σωτηρία από έναν Υπουργό που «δεν βλέπει εγκληματικότητα άλλα εγκληματοφοβία»…
Έχουμε την περίπτωση ενός φρικτού ομαδικού βιασμού μιας 25χρονης κοπέλας, με νοητική στέρηση και έγκυος στον τρίτο μήνα. Πόσο πιο τερατώδες; Πόσο πιο αποκρουστικό; Πόσο πιο σεξιστικό; Πόσο πιο απάνθρωπο; Πόσο πιο «πατριαρχικό»; Πόσο πιο ζωώδες σεξουαλικό έγκλημα μπορούμε να διανοηθούμε;
Που κρύφτηκαν όσοι μάχονται για τα δικαιώματα της γυναίκας; Που είναι οι πορείες συμπαράστασης; Γιατί τέτοια σιωπή; Που είναι οι «προοδευτικοί»; Που είναι οι οπαδοί της πολυπολιτισμικότητας; Τι έχουν να πουν όσοι σκοπεύουν να «λύσουν» το δημογραφικό με ενσωμάτωση μεταναστών; Εντοπίζουν κανένα πρόβλημα; Ιδρώνει κανένα αυτί εκεί στο Κολωνάκι ή η «επίλυση» του δημογραφικού συνεχίζεται ομαλά;
Καμιά μαχητική τηλεπερσόνα, από αυτές που βγάζουν μεροκάματο από τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα βγει να καταδικάσει αυτή τη φρικιαστική πράξη ή είναι απασχολημένοι με σοβαρότερες δουλειές, όπως πχ. να μάθουν αν ε βρίσκεται ο Πλούτωνας στον Υδροχόο;
Ο Κώστας Μπακογιάννης, ασχολείται με τίποτα πιο ουσιαστικό εκτός από το γρασίδι της πλατείας Ομονοίας και τους ιονιστές που καθαρίζουν τον αέρα;
Έχει αντιληφθεί καθόλου πως όσοι ΤΟΛΜΟΥΝ να περπατήσουν στα στενά του κέντρου της Αθήνας τη νύχτα, παίζουν Ρώσικη ρουλέτα με την τύχη τους;
Έχει αντιληφθεί πως το κέντρο της Αθήνας δεν ενδείκνυται πλέον για «Μεγάλο Περίπατο», άλλα μόνο για ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ περίπατο;
Πηγή: sportime.gr

Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.): Ο Φίλης, αμετανόητος, επιτίθεται ξανά στην Εκκλησία και στο μάθημα των Θρησκευτικών

Ο κ. Νίκος Φίλης, πρώην Υπουργός Παιδείας επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, επανέρχεται με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με ένα πολύ αγαπημένο του θέμα, την πολεμική του δηλαδή, εναντίον του χριστιανικού μαθήματος των Θρησκευτικών.
Πραγματικά, δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με τα μονίμως επαναλαμβανόμενα και γι΄ αυτό κουραστικά, μπαρουφοειδή, ιδεοληπτικά, αντισυνταγματικά, αντιχριστιανικά, αντορθόδοξα, φληναφήματα του κ. Φίλη, όταν μάλιστα τα ποσοστά των απαλλαγών από το μάθημα των Θρησκευτικών, στις οποίες αναφέρεται η ερώτησή του, είναι ανάξια λόγου καθώς δεν υπερβαίνουν το 1% συνολικά στην ελληνική επικράτεια.
Όμως, επειδή οι απόψεις του κ. Φίλη, εκφράζουν τις πολιτικές θέσεις του κόμματός του (ΣΥΡΙΖΑ) για το μάθημα των Θρησκευτικών, οι οποίες, μάλιστα, καταταλαιπώρησαν και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να ταλαιπωρούν την Παιδεία και το μάθημά μας, χρειάζεται να δοθεί μια πρώτη απάντηση σε όσα αβάσιμα επαναλαμβάνονται και από άλλα πολιτικά πρόσωπα, ευκαίρως ακαίρως, εναντίον της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής στα σχολεία της χώρας μας.
Συγκεκριμένα, ο κ. Φίλης, κατηγορεί το Υπουργείο Παιδείας, επειδή, με την προσφάτως εκδοθείσα αριθ. 61178/ΓΔ4/2021 (Β΄ 2286) απόφασή του, όπου, μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται, η απαλλαγή των μαθητών/τριών από το μάθημα των Θρησκευτικών, παραβιάζει τόσο την πρόσφατη αριθ. 32/2020 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) όσο και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), Παπαγεωργίου κ.ά., κατά Ελλάδας, της 31ης Οκτωβρίου 2019.
Ο κ. Φίλης λησμονεί ή προσποιείται πως λησμονεί ότι:
Το Σύνταγμα της Ελλάδος με τα άρθρα 3 και 16,2 κατοχυρώνει την υποχρεωτικότητα της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής στα σχολεία της χώρας μας.
Οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) δεν υπερβαίνουν τις αποφάσεις του ΣτΕ οι οποίες έχουν ορίσει σαφέστατα και το περιεχόμενο του μαθήματος και τον τρόπο απαλλαγής των μαθητών.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), με την απόφασή του της 31ης Οκτωβρίου 2019, αποδέχεται την υποχρεωτικότητα του μαθήματος και τη δυνατότητα εξαίρεσης των ετερόδοξων, αλλόδοξων και άθρησκων.
Κατόπιν όλων αυτών, τα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επαίρονται για την χριστιανομαχική πολυπραγμοσύνη του κ. Φίλη και οι ομοτράπεζοι και ομοϊδεάτες από τον θεολογικό χώρο, του κ. Φίλη, μπορεί να χαίρονται για την ιδεοληπτική εμμονή του, εναντίον του χριστιανικού χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών, αλλά η συντριπτική πλειονοψηφία των ελλήνων πολιτών είναι σε θέση να κρίνει και να αξιολογήσει έγκυρα την αντιεκκλησιαστική σκοπιμότητα των παρεμβάσεων του κ. Φίλη.
Ένα δείγμα της πολεμικής του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Φίλη, εναντίον του μαθήματος των Θρησκευτικών αποτελούν:
α) Η θέση του κ. Φίλη, σε ομιλία του σε Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΛΕΔΑ), με θέμα «Σχολείο και θρησκευτική ελευθερία», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, όπου εξέφρασε τα γνωστά σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ, για την αποδόμηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Τα τολμηρά βήματα που έγιναν με τα Νέα Προγράμματα Θρησκευτικών, μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε, σταδιακά να δημιουργηθεί μάθημα Θρησκειολογίας ή, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να καθιερωθεί αργότερα μάθημα Φιλοσοφίας».
β) Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο προσυνέδριό του, τον Φεβρουάριο του 2021, όπου, μεταξύ άλλων, ψηφίστηκε: Η κατάργηση του άρθρου (3) του Συντάγματος, που θα έχει ως αποτέλεσμα τον χωρισμό Εκκλησίας – Πολιτείας και, κατά συνέπεια, την υποχρεωτική αποχριστιανοποίηση της Ελλάδας, την ουδετεροθρησκεία και τη μετατροπή της Εκκλησίας σε σωματείο, του οποίου τη λειτουργία θα ορίζει και θα κατευθύνει η πολιτική εξουσία. Η αναθεώρηση του άρθρου (16) του Συντάγματος, με κατάργηση της διάταξης, που ορίζει ότι «αποστολή της παιδείας είναι η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης».
Ο βαθύτερος στόχος, συνεπώς, του αγώνα κατά των χριστιανικών Θρησκευτικών, που, ακόμα και μετά την απόρριψη των αντιχριστιανικών Προγραμμάτων, με (4) διαδοχικές αποφάσεις του ΣτΕ, συνεχίζει να διεξάγει ο κ. Φίλης και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σαφή αντιχριστιανικά, ριζο-σπαστικά και ιδεοληπτικά χαρακτηριστικά και αφορά στην αποκοπή του ελληνικού λαού από την ορθόδοξη εκκλησιαστική του παράδοση και στη γενικότερη πνευματική αποδυνάμωση και πτώχευσή του.
Το ΔΣ της ΠΕΘ
https://www.tideon.org/paideia/71-2012-02-16-19-52-46/m/17491-o-filis-ametanoitos-epitithetai-ksana-stin-ekklisia-kai-sto-mathima-ton-thriskeftikon

ΝΔ & ΣΥΡΙΖΑ: Δυο όψεις του ιδίου νομίσματος.

Δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο (έστω κι αν ικανοποιεί εσωτερικά κάποια αυτάρεσκη τάση) να δικαιώνεται κανείς από τα γεγονότα, τουλάχιστον σε συγκεκριμένα θέματα. Έτσι αυτές τις μέρες, με αφορμή το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και την εμφάνιση της ομάδας των Σκοπίων με ονομασία χωρίς τον γεωγραφικό προσδιορισμό που αφελώς εκχωρήσαμε στη χώρα αυτή πριν μερικά χρόνια και τις σχετικές δηλώσεις Ζάεφ, θυμήθηκα κάτι που είχα γράψει όταν γίνονταν οι διαβουλεύσεις. Ότι δηλ. τα σύνθετα ονόματα είναι ‘από χέρι’ καταδικασμένα σε… απλοποίηση: θα βγάζουν το ‘Βόρεια’ με κάθε ευκαιρία, και θα απομένει η δήθεν ‘Μακεδονία’ στα αυτιά και τη συνείδηση του υπόλοιπου κόσμου, που δεν γνωρίζει και πολλά από ιστορία, ούτε ενδιαφέρεται να μάθει. Ξαναγυρίζοντας λοιπόν στην επιχειρηματολογία, ας αναρωτηθούμε: αν οι γείτονες ήθελαν να ονομάσουν το κράτος τους ‘Βόρεια Ελλάδα’, θα το δεχόμασταν; Απλός γεωγραφικός προσδιορισμός, θα έλεγαν ίσως κάποιοι και τότε. Αν κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο για το πλήθος των Ελλήνων, γιατί έγινε αποδεκτό το σημερινό σύνθετο κατασκεύασμα; Οι γείτονες δεν πρόκειται να σταθούν σε ‘λεπτομέρειες’: θα ανεβοκατεβάζουν το όνομα που αυτοί σφετερίσθηκαν και επέβαλαν με το πείσμα και την προπαγάνδα τους, έχοντας παρασύρει και μερίδα του δικού μας πολιτικού κόσμου στο παιχνίδι αυτό. Τουλάχιστον εκ των υστέρων, ας προσπαθήσουμε να μπαλώσουμε τα παντελόνια μας, και ας παραπέμψουμε την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών στις ελληνικές μακεδονικές καλένδες. Κι ας περιμένουν οι άλλοι στο ακουστικό τους.
πηγή: http://antonispapagiannis.blogspot.com/

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Εταιρεία ζητάει άτομα για δίκτυα τηλεπικοινωνιών

Η Μηχανική Κατασκευαστική Α.Ε. ιδρύθηκε το 2010 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία στελεχώνεται με στελέχη ανώτερης εκπαίδευσης με υψηλή εξειδίκευση στους τομείς των κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών και των ενεργειακών λύσεων, και έχουν στόχο να παρέχουν συνεπείς, υπεύθυνες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις και υπηρεσίες στην Ελλάδα. Ζητά να προσλάβει άτομα για μόνιμη εργασία στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών σε όλη την Ελλάδα. Απαραίτητες προϋποθέσεις: εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και κατοχή διπλώματος οδήγησης. Προϋπηρεσία σε εργασία σε ύψος προαιρετική (παρέχεται σχετική εκπαίδευση).
Αποστολή βιογραφικών στο mail: hr@mihaniki

23 θέσεις εργασίας στην Χαλκιδική

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εικοσιτριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα (18) ατόμων (μέχρι 60 ημερομίσθια ) ειδικότητας παγιδοθέτη , εργάτη αποθήκης και αρχιεργάτη και πέντε (5) ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια) ειδικότητας ψεκαστή , για να απασχοληθούν σε ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω email: ( ad1@halkidiki.gov.gr ή rokanas@halkidiki.gov.gr ) είτε με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικης / Υποδνση Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων Διοικητήριο, Πολύγυρος, ΤΚ 63100, γραφείο 62 ( τηλ 2371351262 και 2381351302). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προκήρυξη δίνονται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής (τηλ. επικοινωνίας: 23713-51267, 274. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση
Διοικητήριο, Πολύγυρος 63100) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πολυγύρου.

Θέσεις εργασίας από τον ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις στην Ελευσίνα

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν θέσεις εργασίας εργατών/τριών αποθήκης και χειριστών κλαρκ σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελευσίνα. Από τέσσερις μεγάλες επιχειρήσεις στην περιοχή της Ελευσίνας ζητούνται:
εργάτες/τριες αποθήκης – πικαδόροι για skaner
εργάτες/τριες αποθήκης πικαδόροι για παραγγελίες
εργάτες/τριες αποθήκης για γραμμή παραγωγής
χειριστές κλαρκ με δίπλωμα παλετοφόρου
Από τις τρεις επιχειρήσεις προσφέρεται μέσο μεταφοράς από και προς την εργασία (Μάνδρα Αττικής). Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο biografiko@oaed.gr με την ένδειξη στο θέμα «Κωδικοί θέσεων Ελευσίνα 19 – 23». Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.

22 νέες θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ με προκήρυξη ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, είκοσι δύο (22) ατόμων Κατηγορίας Ταχυδρομικού Έργου ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες της ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Σάμου,Χίου,Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
22 Ταχυδρομικού Έργου με προσόντα ΔΕ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (ώρες υποβολής 09.00 - 13.30), είτε ταγυδοουικά υε συστπυένπ επιστολή, σε απλό φάκελο μεγέθους Α4, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. - Περιφ/κή Δ/νση Πειραιά & Αιγαίου, Τμήμα Υποστήριξης, Τσαμαδού 23 και Φίλωνος 36, Τ.Κ. 185 25 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ανακοίνωση ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ, Υπόψιν κ. Ξυράφη Αλεξάνδρας (τηλέφωνο:210-4146141 ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 18-06-2021 και λήγει στις 27-06-2021.

ΑΣΕΠ- 25 θέσεις εργασίας στην Καλαμαριά

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 242 προσλήψεις 3 χρόνων στην ΑΑΔΕ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 242 ατόμων και διάρκεια απασχόλησης τριάντα έξι 36 μήνες για την κάλυψη αναγκών προσωπικού στην ΑΑΔΕ που εδρεύει στην Αθήνα. Οι αιτήσεις αφορούν πρόσληψη προσωπικού για ειδικότητες, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων και ΠΕ Διοικητικού, Οικονομικού. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος εκτός από την Υπεύθυνη κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ).
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10, Τ.Κ. 105 62, Τ.Θ. 101 84 - ΑΘΗΝΑ και στοιχεία παραλήπτη: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β' (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021). Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλέφωνα: 210-3375124 (κος Α. Μίνης), 210-3375373 (κα Κ. Νικολάου) και 210-3375543 (κα Δ. Σγούρου). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον διαδικτυακό τόπο (www.aade.gr) και στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα αυτής όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Μοσχάτου - Ταύρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.aade.gr) β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες, Έντυπα - Διαδικασίες, Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι, Ανεξάρτητες και άλλες αρχές,ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες ^ Έντυπα - Διαδικασίες ^ Διαγωνισμών Φορέων, Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Κατασκήνωση στην Πόλη

Υλοποιείται και φέτος από τον Δήμο Λαρισαίων, στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής. το πρόγραμμα “Κατασκήνωση στην Πόλη 2021”. Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 5-12 ετών σε 2 περιόδους : Α΄ Περίοδος 2/7/2021 έως 16/7/2021 & Β΄ Περίοδος 19/7/2021 έως 30/7/2021. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά από 07:30 π.μ.-15:00 μ.μ. με ατομικές και οργανωμένες δραστηριότητες και μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων, σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό, με σκοπό να αναπτύξουν το συναίσθημα της ομαδικότητας, αλληλεγγύης, συναδελφώσεως, αγάπης προς τη φύση, να ξεκουράσουν το πνεύμα, να αναζωογονήσουν το σώμα. Γενικά να περάσουν ένα ευχάριστο και δημιουργικό Καλοκαίρι, γεμάτο εμπειρίες. Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής & τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών & Εκπαιδευτικών Δράσεων, ανακοινώνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από 15/6/2021 έως 22/6/2021. Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται από 07:30 π.μ.- 15:00 σε 5 σημεία της Πόλης και οι αιτήσεις για την κάθε δομή θα κατατίθενται σε αντίστοιχο Παιδικό Σταθμό τις ώρες 08:00-14:00 ως εξής:...
Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
Έντυπη αίτηση-Μοριοδότηση,
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Ιατρική βεβαίωση παιδιού
Εκκαθαριστικό
Βεβαίωση εργασίας μητέρας
Πληροφορίες στα τηλ. 2410680215 Μπαξεβάνου Σταυρούλα 2410680246 Δερπάνη Ευγενία 2410680251 Φυλακτού Ελευθερία

Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Σκόπια: φανέλες ως "Μακεδονία"

Ούτε την χάρη δεν κάνουν τα Σκόπια στις ψοφοδεείς κυβερνήσεις μας, να το παίξουν συμβατικά συμμορφούμενοι. Μας κληρονόμησαν την ιστορία, την γη και το όνομά τους οι πρόγονοί μας, και εμείς τα πουλήσαμε στον πρώτο περιπλανώμενο άρπαγα... υπό όρους... που δεν τηρούνται καν.

Όταν μια συμφωνία δεν τηρείται, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ. Εκτός κι αν υπηρετείς άλλα συμφέροντα...

Tον καλλιτέχνη τον οδηγεί η ελευθερία της έκφρασης, τον κρίνει το κοινό του.

 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ VS ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ !!! - YouTube

Ακύρωση Επιστημονικού Συνεδρίου

Με την υπερβολική και, κατά την άποψη μας, άστοχη και διαστρεβλωτική κριτική που ασκήθηκε, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, μάλιστα ανώτατη δικαστικός, έχει την "τιμή" να συνέτεινε θεσμικά στην ακύρωση/ ματαίωση ενός επιστημονικού συνεδρίου και στην κατάπνιξη του δικαιώματος στην έκφραση αλλά και στην επιστήμη.

Συνέδριο γονιμότητας- Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝΟΧΛΕΙ

Από όλα όσα προβάλλει η τηλεόραση και από όσα γίνονται, τα σκουπίδια, την διαφθορά, τα εγκλήματα, τα ψεύδη κοκ, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η ερτ, 3 τραγουδίστριες, κάποιοι επαγγελματίες ιεροεξεταστές δημοσιογράφοι και κάποιοι ψοφοδεείς πολιτικοί εθίγησαν από την αισθητική ενός διαφημιστικού σποτ που έλεγε απλά και κατανοητά την αλήθεια, αντέδρασαν και οδήγησαν στην ματαίωση ενός- από τα λίγα- χρήσιμου και ενδιαφέροντος συνεδρίου. Κατά τα λοιπά μας ενδιαφέρει το Δημογραφικό και η αλήθεια.

Πανελλήνιες Εξετάσεις

 Καλή επιτυχία στους μαθητές μας!

Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Όσο αδιαφορούμε, το σχέδιο διαφθοράς εφαρμόζεται...

Με αλλαγές στο πρόγραμμά τους θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά μετά την εισαγωγή για πρώτη φορά των εργαστηρίων δεξιοτήτων (στα δημοτικά σχολεία) και των αγγλικών (στα νηπιαγωγεία). Με τα νέα εργαστήρια εισάγονται μαθήματα που αφορούν τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, η σεξουαλική αγωγή, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η παροχή πρώτων βοηθειών κ.α...
ΣΧΟΛΙΟ: Τα παιδιά μας δεν ξέρουν ελληνικά, τα αγγλικά τα μάραναν... Το πλέον εγκληματικό και απαράδεκτο είναι όμως η εισαγωγή της "σεξουαλικής αγωγής" που δεν συνιστά τίποτε άλλο, παρά κακοποίηση της ψυχής και του σώματος των παιδιών. Όσοι γονείς αρνούνται να εκθέσουν στις διδασκαλίες και στο υλικό αυτό τα παιδιά τους, ας γνωρίζουν και ας ετοιμάζονται να δηλώσουν την άρνησή τους, και ομαδικά/ διά του Συλλόγου, και να απαιτήσουν να γίνει σεβαστή η επιλογή τους.

 
ΟΑΕΔ: Ξεκινoύν οι αιτήσεις για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού

Την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00, ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και ακτοπλοϊκών εταιρειών, για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2021-2022 του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 17 Ιουνίου και ώρα 23:59. Υπενθυμίζεται ότι επιδοτούνται και φέτος τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ για πρώτη φορά η επιδότηση των τουριστικών καταλυμάτων ενισχύεται κατά 20% τον Αύγουστο, ώστε να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη των επιχειρήσεων και αυξημένη διαθεσιμότητα δωματίων κατά την «αιχμή» της περιόδου των διακοπών. Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1 Αυγούστου 2021 έως 31 Ιουλίου 2022 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι 6 βράδια με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στα νησιά της Κω, Λέρου, Λέσβου, Σάμου, Χίου και στο Νομό Έβρου η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων είναι 10 βράδια με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή. Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους και τους παρόχους, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Δικαιούχοι
Πάροχοι
Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Αποζημιώσεις και παροχές → Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού (ΟΑΕΔ) ή Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού. Επισημαίνεται ότι η ορθή και πλήρης συμπλήρωση των αιτήσεων, καθώς και η ταυτόχρονη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών θα βοηθήσει στην ταχύτερη επεξεργασία τους. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι το έτος 2020: είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή ήταν εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.
Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών, οικογενειακών και ασφαλιστικών κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες, όπως ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση.
Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Συνολικά θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές και ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 30.000.000 €. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Ο Ευτελισμός του Αιώνα

Σπουδαία η ταύτιση των επιχειρημάτων της προέδρου της Δημοκρατίας με την επιχειρηματολογία του Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι πασίγνωστος για την σταθερότητα των απόψεών του...
Τα συνταγματικά μας δικαιώματα έρμαιο του κάθε Άδωνη...

Θεσμική εκτροπή- Βαθύτατα Διχαστική η Ηγεσία

Αρχές του προηγούμενου αιώνα καλλιεργήθηκε στην φτωχή Ελλάδα ο εθνικός ΔΙΧΑΣΜΟΣ που οδήγησε και κορυφώθηκε με τεράστια ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 

Δεν πρόλαβε να ανασάνει ο λαός μας και να δημιουργήσει, και ένας νέος ΔΙΧΑΣΜΟΣ, που καλλιεργήθηκε ομοίως έντεχνα, οδήγησε στον εμφύλιο, ΡΗΜΑΞΕ την χώρα, που εξήλθε διαλυμένη και κατεστραμμένη, αν και στο πλευρό των νικητών του WW2, και ως πρόσφατα διαιρούσε τον λαό και αποτέλεσε τον κύριο παράγοντα ανάσχεσης της όποιας ανάπτυξης και αιτία της εθνικής αδυναμίας- από τα πλέον εξαρτώμενα κράτη της ΕΕ.

Δεν πρόλαβε ο λαός μας, που πτώχευσε και είδε τα παιδιά του εκ νέου μετανάστες, να καταλάβει ότι το δίπολο ΑΡΙΣΤΕΡΑ- ΔΕΞΙΑ ήταν απάτη, από την οποία πλούτισαν οι πολιτικοί απατεώνες των κυβερνήσεων- που σε τίποτα δεν διαφωνούν και τίποτε δεν τους χωρίζει, όπως αποδείχθηκε από τις συνεχείς εσωτερικές μετακινήσεις, τις αμοιβαίες εξυπηρετήσεις και ιδίως την σταθερή πολιτική πορεία- και ένας νέος ΔΙΧΑΣΜΟΣ καλλιεργείται, σε εμβολιασμένους και μη!

Είναι προσωπική επιλογή και ΙΕΡΟ δικαίωμα του κάθε πολίτη η ιατρική πράξη. Σεβαστή η όποια επιλογή τους.

Είναι τεράστια εκτροπή η διάκριση σε εμβολιασμένους και όχι, είναι τεράστια εκτροπή το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ιδίως για τους εμβολιασθέντες, που ίσως δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτή καθαυτή η λήψη του δεν είναι προνόμιο- όπως το πλασάρουν- αλλά πρόβλημα και δουλεία, και είναι τεράστια εκτροπή ο νέος ΔΙΧΑΣΜΟΣ που καλλιεργείται, πάλι άνωθεν και έξωθεν, αρχές του αιώνα τούτου.

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

Δημοσιογραφική αλητεία και ψεύδη: ανεμβολίαστη αναισθησιολόγος κλπ.

Έσπευσαν οι επαγγελματίες ψεύτες να σπείρουν τον πανικό με την δήθεν αναβολή χειρουργείων κλπ. Η ιατρός εξήγησε την προσωπική επιλογή της, ως μη όφειλε, και ξεκαθάρισε: "Κι αυτό το πράγμα ότι εξαιτίας μου κλείσανε χειρουργεία και “πάγωσαν” τα χειρουργεία, πόσο τραγικά ψέματα μπορούν να πουν; Ντρέπομαι γι’ αυτούς που το κάνουν...". Μετά υποχρεώθηκαν τα μμε να αναφέρουν ότι τα χειρουργεία συνεχίστηκαν κανονικά στις υπόλοιπες αίθουσες της ορθοπεδικής του Γεννηματάς, αλλά ο στόχος είχε επιτευχθεί.
Ερώτηση: ένα χρόνο που ΟΝΤΩΣ ΗΤΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ και "έδιωχναν" τον κόσμο από τα Νοσοκομεία, πόσοι αλήθεια ασθενείς το πλήρωσαν με την ζωή τους;

Αγία Μαρίνα: Πακιστανοί ξεγύμνωσαν 25χρονη που πήγε για μπάνιο - Μετέδιδαν live την επίθεση!

Η πολιτική μας ηγεσία βρήκε όμως την λύση του δημογραφικού στο πρόσωπο των "επενδυτών". Πρόσφατες οι δηλώσεις της προέδρου της Δημοκρατίας, και γνωστές οι απόψεις και οι ενέργειες όλων.

Πρώτα διαλύουν την οικογένεια (διαζύγια αυτόματα, με ένα κλικ, λες και αυτό είναι το πρόβλημά μας), διαφημίζουν τις εκτρώσεις, τις πληρώνουν, προπαγανδίζουν και επιβάλλουν την ανωμαλία, φορολογούν την οικογένεια, ευνοούν φορολογικά την αγαμία, πριμοδοτούν τις άγαμες θυγατέρες μέχρι να γίνουν 100 χρονών- από τις μεγαλύτερες ανοησίες που λίγο περιορίστηκε, διώχνουν μέσω της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς πολλούς νέους και δη επιστήμονες και πάντως τους ικανότερους, και μετά εισάγουν ανεξέλεγκτα μετανάστες. Εικόνες από το εξωτερικό, με τεράστιες συγκεντρώσεις αλλοεθνών στα αστικά κέντρα, σύντομα θα δούμε και εδώ. Δεν μιλάμε για την λογική επικοινωνία και μετεγκατάσταση αλλοεθνών, αλλά για την μαζική και ανεξέλεγκτη εισροή τους- εισβολή θα ήταν πιο σωστό.

Εξίσου μεγάλη η ευθύνη του νεοέλληνα, που προφασίζεται κάθε δικαιολογία για αποφυγή οικογένειας ή ολιγοτεκνία. Οι πολύτεκνοι ξέρουμε ότι δεν είναι θέμα χρημάτων. Ταυτόχρονα ο νεοέλληνας αποφεύγει κατά κανόνα την εργασία στη γη, την κτηνοτροφία ή σε τεχνικά επαγγέλματα.

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διαβίβασε στην ΑΣΠΕ την με Α.Π.: 53738/Ζ1/16-5-2021 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2018-20189 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 07-6- 2021 έως και το Σάββατο 07-8-2021 (καταγωγή από Πελοπόννησο).
​Δείτε την Προκήρυξη:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (diavgeia.gov.gr)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΠΕ: ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Στις 36 χώρες του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 4η χειρότερη θέση στην φορολόγηση των οικογενειών με παιδιά σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που δημοσιεύτηκε στον Ελληνικό και ξένο τύπο. Με το δείκτη γεννήσεων σε ελεύθερη πτώση, η Ελλάδα οδεύει για νέα ρεκόρ δημογραφικής μείωσης και γήρανσης, χωρίς κανένα φως για ανατροπή της πορείας προς το γκρεμό. Το ασφαλιστικό πρόβλημα θα χειροτερεύσει ακόμη περισσότερο καθώς πάσχει από έλλειψη νέων εργαζόμενων, αλλά οι έχοντες την ευθύνη της χώρας δεν ανησυχούν! Η παγκόσμια ημέρα οικογένειας, στις 15 Μαΐου, πέρασε απαρατήρητη από την Κυβέρνηση, χωρίς καμία εξαγγελία στήριξης, χωρίς καμία αναφορά στην οικογένεια ως θεσμό διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, ως μηχανισμό ανανέωσης και αλληλεγγύης μεταξύ της γενεών και τελικά ως μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Γιατί τόση σιγή; Τι περιμένει η Κυβέρνηση; τα θλιβερά αποτελέσματα της φετινής απογραφής πληθυσμού που ετοιμάζει η ΕΛ.ΣΤΑΤ.; Γιατί η Κυβέρνηση δεν προχωρεί σε Εθνικό Σχέδιο στήριξης των πολυτέκνων, όπως έχει ήδη πράξει για τους αναπήρους και τους Ρομά; Γιατί δεν ανακοινώνει νόμο-πλαίσιο για την οικογένεια, πάνω στον οποίο θα χτίσει στέρεες οικογενειακές και δημογραφικές πολιτικές; Όσον αφορά την υπερφορολόγηση των οικογενειών με παιδιά, η ΑΣΠΕ ζητά συνεχώς τα τελευταία χρόνια την εφαρμογή των ορίων φτώχειας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως αφορολόγητων ποσών για όλες τις οικογένειες. Δεν μπορεί να φορολογούνται οι πολύτεκνοι για εισοδήματα που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας! Εφαρμόστε τώρα ως αφορολόγητο όριο, τα όρια φτώχειας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.! Είναι ήδη αργά, αλλά έστω και τώρα, η ανατροπή του δημογραφικού προβλήματος και η στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών πρέπει να αποτελέσει τον πρώτο εθνικό στόχο! Υπάρχει κάποιος που μπορεί να διαφωνήσει;
Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ

Προκήρυξη της πυροσβεστικής για προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στις σχολές της

Προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα 32, Τ.Κ. 145 64, Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου IX της παρούσας, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier) κατά το χρονικό διάστημα από ημέρα Δευτέρα 07-06-2021 μέχρι και ημέρα Τετάρτη 16-06-2021, με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι της πανδημίας του κορωνοιού COVID - 19. Για το εμπρόθεσμο της αποστολής της αίτησης λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή η ημερομηνία συνοδευτικού δελτίου μεταφοράς για αποστολή με ταχυμεταφορά (courier). Αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα αποστέλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται με αιτιολογημένη απάντηση. H ημερομηνία υπογραφής της Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης και η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του Αιτούντα από την δημόσια αρχή θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ίδια και το αργότερο έως και 16/06/2021.

Στο ΑΣΕΠ η προκήρυξη για 144 προλήψεις σε ΚΕΠ Δήμων. Ξεκινούν τον Ιούλιο οι αιτήσεις.

Εκδόθηκε η 7Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. Τα Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 5 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

ΕΛΓΑ: 140 νέες θέσεις εργασίας – 15 προσλήψεις στη Λάρισα

Προσλήψεις στον ΕΛΓΑ: Το νέο προσωπικό θα υπογράψει πεντάμηνη σύμβαση εργασίας. Την πρόσληψη 140 γεωπόνων προωθεί ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Το νέο προσωπικό θα υπογράψει πεντάμηνη σύμβαση εργασίας,λόγω των πρόσφατων αλλεπάλληλων παγετών σε όλη την επικράτεια(από Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2021). Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη. Οι θέσεις αφορούν στις εξής περιοχές: -Λάρισα -Βέροια -Θεσσαλονίκη -Κοζάνη -Πάτρα -Τρίπολη -Αλεξανδρούπολη -Καβάλα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέχρι και την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.