ScrollMsg

Κύριοι της Κυβέρνησης καταλάβετε ότι, δεν είστε μόνο οφειλέτες στους δανειστές σας, είστε οφειλέτες και στον λαό που ταχθήκατε να υπηρετείτε...

Καλώς Ήρθατε

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων.

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

Κινητικότητα: Μέχρι 28 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για μετάταξη ή απόσπαση

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται γνωστό ότι αναρτήθηκαν τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Β ́ Κύκλου 2021 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), κατόπιν αξιολόγησης από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας των υποβληθέντων αιτημάτων. Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσιοποίηση των θέσεων και ειδικότερα από τις 17 έως και τις 28 Νοεμβρίου 2021. Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν. Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του τρέχοντος κύκλου κινητικότητας και να υποβάλει αίτηση για την θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για μετάταξη ή απόσπαση μέσω του ΕΣΚ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 42 του ν.4674/2020, οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις θέσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου Κινητικότητας 2021. Παρέχεται η δυνατότητα από την εφαρμογή αναζήτησης των θέσεων με κριτήρια:
• τον κωδικό της θέσης • τον φορέα της θέσης • την οργανική μονάδα της θέσης • τη γεωγραφική θέση της μονάδας/θέσης (δήμο) • τον τύπο μετακίνησης (μετάταξη/ απόσπαση) • την εργασιακή σχέση • την κατηγορία εκπαίδευσης • τον κλάδο • το γενικό περίγραμμα
Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής «Νέα Αίτηση» μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση μιας ή περισσοτέρων κενών θέσεων με μετάταξη ή/και προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης ηλεκτρονικής φόρμας, όπου η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία από την καρτέλα του υπαλλήλου, όπως αυτή τηρείται από την Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Φορέα του. Επιλέγοντας το πεδίο «Προσθήκη Θέσης» μπορεί να προστεθεί η θέση/θέσεις που επιθυμεί. Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης και μεταγενέστερης ολοκλήρωσης/υποβολής της. Μετά την οριστική υποβολή, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης και εκτύπωσης του αποδεικτικού υποβολής από τον υπάλληλο. Ο υπάλληλος μπορεί, εφόσον η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει παρέλθει, να προχωρήσει στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Αν τα στοιχεία του υπαλλήλου στο Μητρώο δεν είναι ενημερωμένα, θα πρέπει να γίνει επικοινωνία του ενδιαφερομένου υπαλλήλου με την Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, στην οποία υπάγεται, για την επικαιροποίησή τους. Επισημαίνεται ότι για την ενέργεια αυτή αποκλειστικά αρμόδια είναι η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της Υπηρεσίας, στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. Η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα αλλά και δυνατότητα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το εν λόγω θέμα.
Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής, στη διαδρομή: Κινητικότητα / Οδηγίες Χρήσης (http://www.apografi.gov.gr/manuals.html).
Για την ορθή εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου του ΕΣΚ, έχουν εκδοθεί σχετικές εγκύκλιες οδηγίες, οι οποίες είναι αναρτημένες στην σχετική ιστοσελίδα της Απογραφής- Κινητικότητα, στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk thesmiko.html.

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Ακυρώνουν το 80% των τακτικών χειρουργείων

Σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τα νοσοκομεία, και που δημοσιεύει η «Ζούγκλα», δίδεται εντολή να ακυρωθούν έως και το 80% των τακτικών χειρουργείων ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Η τελικά απόφαση επί του ποσοστού ανήκει σε κάθε επικεφαλής Υγειονομικής Περιφέρειας και σε κάθε διοικητή δημόσιου νοσοκομείου σύμφωνα με όσα προβλέπει η εγκύκλιος.

ΣΧΟΛΙΟ: Αυτές είναι οι συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην υγεία τα τελευταία έτη.
Πότε ξανάγιναν αυτά;

Η τέχνη είναι για όλους, σύμφωνα με τον ηθοποιό... Ο Χριστός;

... Ο Άρης Σερβετάλης αποχώρησε από την παράσταση «Ρινόκερος», αρνούμενος να παίζει μόνο για εμβολιασμένους...

Όταν η τέχνη αντιστέκεται πραγματικά και μιλά ειλικρινά, κάποιοι επικαλούνται τεχνικές δυσκολίες...

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

Κουρελόχαρτα για την κυβέρνηση τα δικαιώματα και οι ελευθερίες μας... Όλα πωλούνται...

Σειρά σοβαρών παραβιάσεων του νόμου περί προσωπικών δεδομένων έκρινε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι υπάρχει στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.
Η οριστική απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης στην Ελλάδα αφήνει απολύτως έκθετη την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και προσωπικά τη Νίκη Κεραμέως.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του news24/7, η Αρχή διαπίστωσε παραβιάσεις της νομοθεσίας σε ουκ ολίγες περιπτώσεις, μεταξύ αυτών και στη χρήση των μεταδεδομένων των χρηστών για τα οποία είχε δοθεί στην εταιρία CISCO να τα εμπορευτεί όπως η ίδια επιθυμεί.
Η πολυσέλιδη απόφαση καταλήξει με επιπλήξεις για το Υπουργείο, πέντε τον αριθμό, και με τη ρητή προειδοποίηση ότι θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση μέσα σε δύο μήνες.
Γράφει επί λέξει η Αρχή: Σε σχέση με τα ζητήματα νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ιδίως εκτίθενται στις σκέψεις 11 έως και 16 της παρούσης, διαπιστώνεται ότι το Υπουργείο έχει παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006, όπως ισχύει.

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

Κοντά τρεις μήνες χιλιάδες υγειονομικοί μας χωρίς δουλειά...

... αλλά το Υπουργείο "Υγείας" αδιάφορο στις ελλείψεις, στις τραγικές συνθήκες στα Νοσοκομεία και στους θανάτους τους αφήνει απέξω. Κι ενώ οι θάνατοι έχουν αυξηθεί δυσανάλογα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ποιός ευθύνεται, αν όχι αυτοί που διέλυσαν την Υγεία και διαφημίζουν "επιτάξεις";
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση χαρίζει εκατομμύρια στις εταιρείες- ανακοίνωσαν αύξηση των κονδυλίων για αυτές: μάλιστα οι τοπικοί μας εκπρόσωποι τα ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά.
Το δούλεμα πάει σύννεφο...

Η ελληνική δημοσιογραφία στα καλύτερά της- Και η- εδώ γελάμε- δημοκρατία μας...

 

πηγή: trelogiannis.blogspot.com

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

ΕΦΚΑ: 100 νέες προσλήψεις για να «τρέξουν» οι εκκρεμείς συντάξεις

Πρόσληψη 100 ατόμων στον ΕΦΚΑ με διάρκεια σύμβασης 14 μήνες για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου για τα εκκρεμή αιτήματα για την απονομή της κύριας σύνταξης. Στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά 100 άτομα και διάρκεια σύμβασης 14 μήνες για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συνδρομή στην εξέταση και διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτημάτων απονομής κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους» στον e-ΕΦΚΑ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων* είναι από 20/11/2021 έως 29/11/2021 (με την παρέλευση ολόκληρης της ημέρας) και η προθεσμία για την αποστολή των δικαιολογητικών και της εκτυπωμένης αίτησης πρωτότυπα υπογεγραμμένης από 20/11/2021 έως 01/12/2021 (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος της ταχυδρομικής αποστολής).
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παραθέτουμε τους εξής συνδέσμους όπου μπορούν άμεσα να δουν: ολόκληρη την ανακοίνωση, το παράρτημά της καθώς και ειδικά παραρτήματα για την απόδειξη χειρισμού Η/Υ και γλωσσομάθειας.
Η ανακοίνωση υπ’ αριθμ.: ΣΜΕ1/2021 για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου βρίσκεται αναρτημένη και στον διαδικτυακό ιστότοπο του Φορέα (www.efka.gov.gr) , στην ενότητα: «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ». Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά επιλέγοντας τον σύνδεσμο Υποβολή αίτησης και στη συνέχεια να εκτυπωθεί, να υπογραφεί με φυσική υπογραφή και να σταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ),
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
Ακαδημίας 22 (4ος όροφος),
Τ.Κ.: 106 71, Αθήνα,
όπου στο φάκελο θα αναγράφεται ως θέμα:
«Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στο πλαίσιο της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ.: ΣΜΕ1/2021 για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου».
Υπενθυμίζεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή απαιτούνται οι κωδικοί TaxisNet.
Οδηγίες υποβολής αίτησης
Για την κατάθεση της αίτησής σας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος θα πρέπει να εισέλθετε στο σύστημα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET που διαθέτετε, να επιλέξετε «Αίτηση Σ.Μ.Ε. e-ΕΦΚΑ» και να την συμπληρώσετε.
Τα στοιχειά 1-6 είναι προσυμπληρωμένα και δεν μεταβάλλονται.
Στην περίπτωση που ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητάς σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και email) έχουν μεταβληθεί, μπορείτε να τα αλλάξετε και να υποβάλετε την αίτηση με τα στοιχεία που επιθυμείτε. Η ενέργεια αυτή δεν θα μεταβάλει τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ.
Στο πεδίο Ιθαγένεια, σε περίπτωση που επιλεγεί «Χωρίς ελληνική ιθαγένεια» πρέπει να συμπληρωθεί και το πεδίο «πιστοποιητικό ελληνομάθειας».
Στον τίτλο σπουδών καταχωρείται ο βαθμός πτυχίου όπως αποτυπώνεται στο πτυχίο είτε σε δεκαδική είτε σε κλασματική μορφή (μόνο μία από τις δύο μορφές)
Σε περίπτωση που συμπληρώσετε μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό και θέλετε να το αφαιρέσετε, πρέπει να σβήσετε τον τίτλο του πτυχίου και αυτομάτως αποεπιλέγεται.
Με την επιλογή της αποθήκευσης εμφανίζεται το μήνυμα «η αίτηση υποβλήθηκε επιτυχώς» και ο/η υποψήφιος/α θα λάβει αύξοντα αριθμό της αίτησης.
Μετά την υποβολή της αίτησης μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα και να έχετε πρόσβαση σε αυτή με τη δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων μέσω της επιλογής «Διόρθωση», όσο είναι ενεργή η περίοδος υποβολών. Μόλις λήξη η περίοδος υποβολή, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε την αίτησή σας χωρίς να μπορείτε να την τροποποιήσετε.
Η αίτηση θα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να σταλεί στα γραφεία μας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά την Προκήρυξη, ώστε να είναι πλήρη τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται).
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δέκτες και αυτομάτως τίθενται στον Πίνακα Απορριπτέων.
Αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και δεν ακολουθεί ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών δεν γίνονται δέκτες και αυτομάτως τίθενται στον Πίνακα Απορριπτέων.

Ζητείται χειριστής φορτωτή & κλαρκ από τη ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

H ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΤΩΤΗ & ΚΛΑΡΚ που να πληροί τα ακόλουθα: Ηλικία έως 50 ετών.
Προηγούμενη βιομηχανική εμπειρία.
Άδεια Χειριστή Φορτωτή και Κλάρκ
Η θέση εργασίας είναι στο Μελισσοχώρι Λάρισας.
Προσφέρουμε ευχάριστο και επαγγελματικά ενδιαφέρον περιβάλλον εργασίας και αμοιβή αναλόγως προσόντων. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail : hrv@markoubros.com
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στην διαχείριση των βιογραφικών.

Ζητούνται πωλητές- πωλήτριες από την Funky Buddha

Πωλητές- Πωλήτριες: Η Funky Buddha, σήμα της εταιρείας Αltex S.A., που δραστηριοποιείται στο χώρο της σύγχρονης ανδρικής και γυναικείας ένδυσης, στο πλαίσιο της δυναμικής της ανάπτυξης, ζητά πωλητές/πωλήτριες για πλήρη/μερική απασχόληση στα καταστήματα εταιρείας στην Λάρισα.
Βασικές Αρμοδιότητες Εξυπηρέτηση πελατών Εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών με βάση τα standards της εταιρείας Συμβολή στην επίτευξη στόχων του καταστήματος και κατ’ επέκταση στην επίτευξη των εταιρικών στόχων Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Ανταπόκριση σε παράπονα πελατών Υλοποίηση λειτουργικών διαδικασιών στο χώρο πώλησης Αναπλήρωση εμπορευμάτων, συμμετοχή στις διαδικασίες απογραφής, ταμειακή διαχείριση
Απαιτούμενα Προσόντα Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων. Εμπειρία στο χώρο της casual ένδυσης θα θεωρηθεί προσόν Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ/ ΑΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS OFFICE). Η γνώση ταμείου θα συνεκτιμηθεί
Ευχέρεια λόγου, ευγένεια και άνεση στην επικοινωνία
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη
Ενδιαφέρον για το χώρο της μόδας και πάθος για τις πωλήσεις
Η εταιρεία προσφέρει: Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε αξιοκρατικό περιβάλλον Συνεχή εξέλιξη, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του ομίλου Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας
Εάν σας ενδιαφέρει η προοπτική να ενταχθείτε στην οικογένεια της Altex, θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας στο email cv@altex.gr αναφέροντας στον τίτλο “Πωλητής/Πωλήτρια – Λάρισα»

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - Μείωση τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το έτος 2021 στο Δήμο Τυρνάβου

Σε εκτέλεση της αριθμ. 13/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου, που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου για το τέλος καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το έτος 2021, ανακοινώνουμε τα εξής: Οι κατηγορίες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία) με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις και την ανάλογη μείωση από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού είναι οι εξής: α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗ 1
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ  Μέχρι 28.000,00€  20%   2
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ Μέχρι 25.000,00€  15%  3
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ   Μέχρι 20.000,00€   20%   4
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%  Μέχρι 20.000,00€   20%   5
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ   Μέχρι 20.000,00€  50%
Η μείωση αφορά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού σε ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για το Δήμο Τυρνάβου και αφορά ένα μόνο ακίνητο, την ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.
Οι υπόχρεοι να είναι κατοικοδημότες ή κάτοικοι του Δήμου Τυρνάβου.
Οι υπόχρεοι να είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές του ακινήτου.
Την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού οι ενδιαφερόμενοι θα τα προμηθεύονται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου ή όσοι δεν έχουν την δυνατότητα από το Γραφείο Προσόδων και Περιουσίας του Δήμου Τυρνάβου, κατόπιν ραντεβού, και από το Δημαρχείο Αμπελώνα.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 01 Νοεμβρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2021.
ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).
Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ (με τις δύο όψεις της απόδειξης) στο όνομα του αιτούντος ή της/του συζύγου.
Έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Έντυπο Ε1 και εκκαθαριστικό του αιτούντα (τελευταίο) ή σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
Φωτοαντίγραφο συμβολαίου κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του.
Εάν είναι μισθωμένη κατοικία φωτοαντίγραφο το συμβόλαιο μίσθωσης που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στη ΔΟΥ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝTAI:
Α. Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένων σχολών του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για τα προστατευόμενα μέλη που σπουδάζουν.
Βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας για τα προστατευόμενα μέλη.
Β. Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένων σχολών του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για τα προστατευόμενα μέλη που σπουδάζουν.
Βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας για τα προστατευόμενα μέλη.
Γ. Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από ένα γονέα (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένων εφόσον έχουν την επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένων σχολών του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για τα προστατευόμενα μέλη που σπουδάζουν.
Βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας για τα προστατευόμενα μέλη.
Διαζευκτήριο και απόφαση τελεσιδικίας όπου απαιτείται.
Απόφαση για την επιμέλεια και διατροφή τέκνων.
Δ. Άτομα με αναπηρία νοούνται ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή της/του συζύγου ή του νόμιμου κηδεμόνα (όταν αφορά προστατευόμενο τέκνο με αναπηρία άνω του 67%).
Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ ή Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκειά του (να προσκομιστεί και το πρωτότυπο).
Ε. Νεφροπαθείς
Γνωμάτευση ιατρού και βεβαίωση για την ιδιότητα από τον Σύλλογο Νεφροπαθών.
Η υπηρεσία ενδέχεται κατά τον τελικό έλεγχο των αιτήσεων να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση του αιτούντα.
Όλοι όσοι υπαχθούν στις ανωτέρω ευεργετικές ρυθμίσεις, υποχρεούνται μετά την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης να υποβάλουν νέα αίτηση και να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατηγορία που ανήκουν.

Ζητείται προσωπικό από Ξενοδοχειακή μονάδα στην Λεπτοκαρυά Πιερίας

Από μεγάλη Ξενοδοχειακή μονάδα στην Λεπτοκαρυά Πιερίας ζητούνται:
Α + Β Mάγειρες ζεστής & κρύας κουζίνας
Μάγειρας για ταβέρνα
Προσωπικό ( Γυναίκες & άνδρες ) για λάντζα σκευών και πιάτων
Α + Β Σερβιτόροι- Σερβιτόρες
Καμαριέρες: Περίοδος εργασίας από 01.05.2022 έως 31.10.2022
Παρέχεται διαμονή και διατροφή.
Αποστείλατε βιογραφικό στο e- mail reservations@poseidonpalace.gr

Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα - Πώς θα κάνετε την αίτηση

Άνοιξε το βράδυ της Δευτέρας η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση από την ΑΑΔΕ, όπου οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, ώστε να λάβουν το επίδομα θέρμανσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για τα καύσιμα (υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα- πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης) η καταβολή του επιδόματος γίνεται ανάλογα με την ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών με καταληκτική ημερομηνία την 15η Απριλίου 2022. Ειδικά για το φυσικό αέριο καταχωρίζονται έως την 31η Μάϊου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.10.2021 έως 31.3.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μάϊου 2022.
Βήμα-βήμα η αίτηση
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Επιλέγω αν διαμένω σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία
Επιλέγω αν είμαι ιδιοκτήτης ή ένοικος, οπότε συμπληρώνω τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη
Επιλέγω είδος καυσίμου
Συμπληρώνω τον Αριθμό παροχής ρεύματος
Επιλέγω οικισμό
Συμπληρώνω τα τμ της κατοικίας
Συμπληρώνω τον IBAN στο myAADE
Σε ποιους θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης
Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 750 ευρώ και τα ποσά είναι αυξημένα κατά 36% για τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά, 49% για τις οικογένειες με ένα παιδί, 59% για όσους έχουν δύο παιδιά και 68% για τις οικογένειες με 3 παιδιά. Το κονδύλι του επιδόματος για τη σεζόν 2021-2022 θα ανέλθει συνολικά σε 168 εκατ. ευρώ από 84 εκατ. ευρώ πέρυσι και με βάση τα νέα δεδομένα τα νοικοκυριά θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται για αγορές πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή άλλων καυσίμων θέρμανσης από τους δικαιούχους, καθώς και για αγορές καυσόξυλων ή πέλετ από δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές περιοχές με πληθυσμό μέχρι 2.500 κατοίκους.
Το επίδομα βάσης αυξήθηκε στα 300 ευρώ από 220 ευρώ πέρυσι. Το ποσό του επιδόματος που δικαιούται κάθε νοικοκυριό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού των 300 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης, 0,12 έως 1,62 που έχει καθοριστεί για τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Το ποσό που προκύπτει από τον παραπάνω πολλαπλασιασμό θα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Για παράδειγμα, για δικαιούχο του επιδόματος που διαμένει μόνιμα στον Δήμο Αθηναίων, όπου ο συντελεστής επιδότησης ανέρχεται σε 0,43, το επίδομα προκύπτει ως εξής: 300 ευρώ x 0,43 = 129. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου αυτού το ποσό των 129 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 20%. Συνεπώς, εάν έχει 1 παιδί το επίδομα θα διαμορφώνεται στα 133 ευρώ, εάν έχει 2 τέκνα στα 181 ευρώ κ.ο.κ. Για οικογένεια στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου ο συντελεστής επιδότησης ανέρχεται σε 0,71 το επίδομα προκύπτει ως εξής: 300 ευρώ x 0,71 = 213. Εάν η οικογένεια έχει 1 παιδί το επίδομα θα διαμορφώνεται στα 255 ευρώ, εάν υπάρχουν 2 παιδιά το επίδομα ανεβαίνει στα 299 ευρώ κ.o.κ. Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 100 ευρώ και το μέγιστο στα 750 ευρώ.
Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι:
Aγαμοι φορολογούμενοι ή έγγαμοι σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ και κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 180.000 ευρώ.
Εγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης φορολογούμενοι οι οποίοι το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ.
Τα όρια προσαυξάνονται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο κατά 3.000 ευρώ. Ετσι το εισοδηματικό όριο αυξάνεται σε:
-23.000 ευρώ για οικογένεια με ένα τέκνο
-26.000 ευρώ για οικογένεια με δύο τέκνα
-29.000 ευρώ για οικογένεια με τρία τέκνα.
Το επίδομα θα χορηγείται στους δικαιούχους, εφόσον καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) για τις ανάγκες θέρμανσης των ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.
Για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση η κύρια κατοικία να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 2.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

Εορτή προστατών αγίων Τερέντιου και Νεονίλλης

Η εορτή των προστατών αγίων μας Τερέντιου & Νεονίλλης θα λάβει χώρα (με αρτοκλασία) την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου & Παύλου Λάρισας. Καλούμε τα μέλη μας να συνεορτάσουμε. Εφιστούμε την προσοχή στα μέτρα αντιμετώπισης covid.