ScrollMsg

Κύριοι της Κυβέρνησης καταλάβετε ότι, δεν είστε μόνο οφειλέτες στους δανειστές σας, είστε οφειλέτες και στον λαό που ταχθήκατε να υπηρετείτε...

Καλώς Ήρθατε

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων.

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

VOUCHER 200 € ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ– ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΑΜΠΛΕΤ Ή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Tέλος Ιανουαρίου ή τις πρώτες ημέρες Φεβρουαρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την αγορά tablet, laptop ή σταθερού υπολογιστή με το voucher των 200 ευρώ. Στην πλατφόρμα οι δικαιούχοι θα συνδέονται με κωδικούς Taxisnet οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και φοιτητές για να λάβουν το voucher των 200 ευρώ για την αγορά tablet, laptop ή σταθερού υπολογιστή. Οι δικαιούχοι μαθητές και φοιτητές δεν θα χρειαστεί να στείλουν κάποια αίτηση για να λάβουν το voucher των 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται στην ειδική πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet και αμέσως θα ελέγχει εάν δικαιούται ή όχι τα χρήματα. Ο κάθε δικαιούχος θα λαμβάνει έναν ουσιαστικά ηλεκτρονικό κωδικό, ο οποίος θα ισοδυναμεί με επιταγή 200 ευρώ. Εάν ο ενδιαφερόμενος ανήκει στους δικαιούχους τότε θα μπορεί είτε να το αποστείλει απευθείας ηλεκτρονικά σε κάποιο e-shop, από το οποίο επιθυμεί να αγοράσει τον τεχνολογικό του εξοπλισμό είτε να το εκτυπώσει και να πραγματοποιήσει την αγορά του από κάποιο φυσικό κατάστημα. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να αγοράσει συσκευή που κοστίζει παραπάνω θα συμπληρώσει ο ίδιος το υπόλοιπο ποσό.Οι δικαιούχοι για το voucher 200 ευρώ. Το voucher των 200 ευρώ για την αγορά tablet, laptop ή σταθερού υπολογιστή θα είναι όλες οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, δηλαδή όλες οι οικογένειες που είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή όχι. Στους δικαιούχους, όπως αποκάλυψε το «ethnos.gr» θα ανήκουν και όσοι δικαιούνται να λάβουν το επίδομα οικογενειακού επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, αλλά αντ΄ αυτού έχουν επιλέξει να λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα της Πρόνοιας... Οι δικαιούχοι του voucher των 200 ευρώ δεν θα χρειαστεί να κάνουν κάποια αίτηση ούτε να αναρτήσουν δικαιολογητικά στην πλατφόρμα, καθώς τα στοιχεία τους θα έχουν εισαχθεί αυτόματα αφού η λειτουργία της θα είναι απολύτως στοχευμένη. Η συμπλήρωση των στοιχείων θα είναι μια εύκολη διαδικασία για όλους τους χρήστες ενώ θα υπάρχει και βοήθεια (help desk), για όσους χρειάζονται παραπάνω οδηγίες ή πληροφορίες.

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

 

Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος, τούς τήν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τούς μελιρρύτους ποταμούς τῆς σοφίας, τούς τήν κτίσιν πᾶσαν, θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τόν μέγαν καί τόν θεολόγον Γρηγόριον, σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ, τῷ τήν γλῶτταν χρυσορρήμονι, πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν˙ αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι ὑπέρ ἡμῶν ἀεί πρεσβεύουσιν

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Προσλήψεις κάνει η ΕΕΤΑΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ενίσχυση/ Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών», έχει προκηρύξει πενήντα οκτώ (58) θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για την πρόσληψη Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών που θα στελεχώσουν τα Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών, σαράντα επτά (47) Δήμων της χώρας. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, σε ειδική εφαρμογή στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., μέσω της διαδρομής ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ(www.eetaa.gr), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣà ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Αναφορικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ( www.eetaa.gr). Σκοπός του Έργου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη», «Αττική», «Δυτική Ελλάδα», «Ήπειρος», «Θεσσαλία», «Κεντρική Μακεδονία», «Κρήτη» και «Στερεά Ελλάδα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία Πρόσληψης Προσωπικού του ΑΣΕΠ, θα πραγματοποιήσει την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, θα καταρτίσει τους Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού, θα προσλάβει και θα εκπαιδεύσει τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές, τους οποίους εν συνεχεία θα διαθέσει για απασχόληση σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών. Για την επιλογή των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, η ΕΕΤΑΑ Α.Ε., με την έγκριση του ΑΣΕΠ, δημοσίευσε οκτώ (8) Ανακοινώσεις για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Κρήτης. Τα κύρια και επικουρικά προσόντα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση των υποψηφίων, ο τρόπος συμπλήρωσης της αίτησης καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, αναφέρονται αναλυτικά στις σχετικές Ανακοινώσεις ΣΟΧ1/2020, ΣΟΧ2/2020, ΣΟΧ3/2020, ΣΟΧ4/2020, ΣΟΧ5/2020, ΣΟΧ6/2020, ΣΟΧ7/2020, ΣΟΧ8/2020 και στα συνοδευτικά σε αυτές Παραρτήματα [«Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ‘’Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων’’ και Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας].

157 θέσεις εργασίας στον ΕΔΣΝΑ

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 157 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οπρισμένου χρόνου, έως 05/07/2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραϊτη 90, Νέο Ψυχικό, ΤΚ 11525, τηλέφωνο 2132148448), από Τρίτη 26/1/2021 και ώρα 10.00 πμ έως και Τετάρτη 27/1/2021 και ώρα 14.00 καθώς και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση g.prosopikou@edsna.gr.

Εταιρεία πληροφορικής με έδρα τη Λάρισα, ζητά ERP Consultant

Η θέση εργασίας αναφέρεται σε πλήρη απασχόληση με αντικείμενο εργασιών την τεχνική υποστήριξη επιχειρηματικών εφαρμογών της πελατειακής βάσης (ERP, συστημάτων λιανικής, κ.λπ.), την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υλοποίησης διαδικασιών. Οι αρμοδιότητες της θέσης:
Κατανόηση, ανάλυση & καταγραφή απαιτήσεων πελάτη-έργου, σχεδιασμός, προσαρμογή & παραμετροποίηση εφαρμογών ERP, Εκτέλεση εργασιών υλοποίησης έργου βάση σχεδιασμού. Συνεργασία με ομάδες συνεργατών για τον καθορισμό των απαιτήσεων έργου και την επίλυση προβλημάτων. Τήρηση προθεσμιών υλοποίησης έργων.
Προσόντα: Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τομέα Πληροφορικής η Λογιστικής κατεύθυνσης.
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε εταιρεία πληροφορικής με αντικείμενο την υλοποίηση έργων πληροφορικής. Άριστη γνώση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Οικονομική Διαχείριση, Εμπορική Διαχείριση, Crm). Άριστη γνώση Microsoft Sql Server Database. Βασικές γνώσεις δικτύων και hardware.
Άριστη δεξιότητα γραπτής & προφορικής επικοινωνίας. Άριστη γνώση Ms Office.
Άριστη Γνώση Αγγλικής. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε εταιρεία πληροφορικής με αντίστοιχο αντικείμενο. Δίπλωμα οδήγησης. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Κάρτα ανεργίας.
Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάση προσόντων. Συνεχή εκπαίδευση. Άριστο εργασιακό περιβάλλον. Αποστολή βιογραφικών στην διεύθυνση: cohrdpt@gmail.com, έως 08/02/2021.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Πρόσληψη ενός ατόμου στο Κοινωνικό Φαρμακείο

Στην πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για Κοινωνικό Φαρμακείο του προχωράει ο Δήμος Λαρισαίων μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις.

 Το εμβόλιο που θεραπεύει ίσως την υγεία, πιθανώς αυτών που δεν κινδυνεύουν, αλλά σίγουρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θεραπεύει την "ελευθερία"...   ... την σκλαβιά μάλλον.

Ενδιαφέρον άρθρο καθηγητή Νομικής

Θαυμάστε ξανά τον κύριο (φασίστα) Πιερρακάκη, τον γνωστό και μη εξαιρετέο θιασώτη του 13033, του αριθμού που συμβολίζει τον ανασκολοπισμό του Συντάγματος μέσω της εξαφάνισης της θεμελιώδους ελευθερίας του πολίτη να μπορεί να βγαίνει από το σπίτι του χωρίς να δίνει ραπόρτο στους διαχειριστές του δυστοπικού-ολοκληρωτικού καθεστώτος.
Είναι ο κύριος που, αναφερόμενος στην εφαρμογή του κατάπτυστου μέτρου ήδη κατά το "lockdown I", δήλωνε ψ ε υ δ ώ ς στην κ. Βίκυ Φλέσσα (4.11.2020, "Στα άκρα") ότι: «το κράτος δεν κοίταγε ποτέ τα δεδομένα, τα πετούσε την ίδια μέρα. Ήταν ένα εργαλείο για να μη χρησιμοποιείς χαρτί, κι αν θέλετε ήταν κι ένα εργαλείο που είχε πολλή σχέση με έναν κλάδο των οικονομικών, με τα οικονομικά της συμπεριφοράς, γιατί εμείς στην πραγματικότητα δεν ήμασταν σε θέση να ελέγξουμε αν ένας πολίτης έστελνε δέκα ή δεκαπέντε μηνύματα την ημέρα για να βγει. Ήταν στην ουσία μια αυτορρύθμιση: Γνωρίζοντας ότι έπρεπε να στέλνεις μήνυμα για να βγεις, εσύ ο ίδιος π ε ι θ α ρ χ ο ύ σ ε ς στον εαυτό σου».
Ο μελίρρυτος αλλά υποκριτικός κ. Πιερρακάκης "ξαναχτύπησε", προαναγγέλλοντας εφαρμογή η οποία θα χρονομετρά τις ώρες που οι καταναλωτές κάνουν τις αγορές τους, μέσα από την πλατφόρμα του e-katanaloti. Όποιος μετά από έναν περίπου χρόνο "βελούδινης σκλαβιάς" δεν αντιλαμβάνεται ότι τελούμε υπό συνεχή κρατική ε π ι τ ή ρ η σ η (προσέξτε πόσο συχνά τα μέλη του "καθεστώτος" κάνουν λόγο για επιτήρηση) και ότι ο κορωνοϊός ήταν η τέλεια ευκαιρία για να εγκαθιδρυθεί το κατά τον Μισέλ Φουκώ όνειρο της "πειθαρχικής κοινωνίας", τότε έχει πάψει να είναι π ο λ ί τ η ς. 
Έχει μετατραπεί σε ένα έ ρ μ α ι ο των τυράννων το οποίο α γ ά π η σ ε την σ κ λ α β ι ά του. Και περιμένει τις επιδοτήσεις του "καθεστώτος" για να συνεχίσει να απολαμβάνει την ραστώνη του ως "ανελεύθερος ασφαλής" μέσα στην ιδιωτική φυλακή του.
Ο Aldous Haxley στο βιβλίο του "Επιστροφή στον Θαυμαστό Καινούργιο Κόσμο" (μτφ.: Στ. Παϊπέτης, εκδ. Μέδουσα, Αθήνα 2014, σελ. 161) γράφει προφητικά:
«Η φύση του ψυχολογικού καταναγκασμού είναι τέτοια, ώστε εκείνοι που ενεργούν κάτω από καταναγκασμό, μένουν με την εντύπωση ότι ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία. Το θύμα της νοητικής χειραγώγησης δεν γνωρίζει πως είναι θύμα. Γι' αυτό οι τοίχοι της φυλακής του είναι α ό ρ α τ ο ι και ο ίδιος π ι σ τ ε ύ ε ι πως είναι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς. Το ότι δεν είναι ελεύθερος είναι εμφανές μόνο στους ά λ λ ο υ ς. Η σκλαβιά του είναι αυστηρά α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή». 
Ίσως θα έπρεπε, λοιπόν, να θεσπισθεί ένα καινοφανές έγκλημα που θα ονομασθεί "Νομιζόμενη Ελευθερία" και να τιμωρείται αυστηρά κάθε κυβερνητικός ή τηλεοπτικός α π α τ ε ώ ν α ς που, μέσω της διαστρέβλωσης της γλώσσας, της προπαγάνδας, της πλύσης εγκεφάλου και κάθε άλλης τεχνικής της υποβολής, προκαλεί στον πολίτη την απατηλή εντύπωση ότι ζει και ενεργεί υπό καθεστώς ελευθερίας. Θυμηθείτε το διεστραμμένο σύνθημα "Επιχείρηση Ελευθερία" αλλά και το πρόσφατο διαφημιστικό σποτ με το σύνθημα "Το εμβόλιο είναι ζωή", ενώ ήδη μετράμε θανάτους από τις παρενέργειές του!
Για τους νομικούς (ιδίως καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου, δικαστές και εισαγγελείς) που ανέχονται σιγή το κραυγαλέα αντισυνταγματικό σύστημα επιτήρησης του κ. Πιερρακάκη με την αποστολή SMS στο 13033 ή με την συμπλήρωση "αυτοβεβαίωσης", τα πολλά λόγια περιττεύουν. Θυμίζουν διά παραλείψεως άμεσους συνεργούς σε ειδεχθές έγκλημα.
Κωνσταντίνος Βαθιώτης, αναπληρωτής καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Ενδιαφέρον άρθρο από το Sportime

Οι εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν το σαββατοκύριακο, με ουρές καταναλωτών που περίμεναν (κυρίως) έξω από πολυκαταστήματα, φαίνεται πως ενόχλησαν την κυβέρνηση και τους… τηλε – δικαστές των ΜΜΕ, που δεν φαίνεται να υπολογίζουν καν πως οι πολίτες βρίσκονται υπό καθεστώς αυστηρού εγκλεισμού εδώ και τρείς μήνες.
Στην κυβέρνηση μάλιστα, συζητούν και σχεδιάζουν διαδικτυακές φόρμουλες για… χρονομέτρηση της εξόδου των πολιτών, σαν να βρισκόμαστε σε κάποιο τηλεπαιχνίδι κατανάλωσης αγαθών με περιορισμένο χρόνο ή σαν ένα είδος δυστοπικού «στίβου μάχης» για απεγνωσμένους πολίτες.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στα αρμόδια Υπουργεία σκέφτονται να δημιουργήσουν μια εφαρμογή για smartphones που ο καταναλωτής θα συμπληρώνει τα στοιχεία του και μόλις θα λαμβάνει έγκριση, θα ξεκινά… η αντίστροφη μέτρηση ενός χρονόμετρου (!). Προς το παρόν φαίνεται πως δεν θα εφαρμοστεί ακόμα κάτι τέτοιο, άλλα και μόνο που υπάρχει πρόθεση για να εφαρμοστεί, αρκεί.
Είναι εξωφρενικό πως δεν φαίνεται να απασχολεί κανέναν το ότι βρισκόμαστε σε καθεστώς απαγόρευσης των μετακινήσεων (ένα από τα αυστηρότερα σε όλον τον κόσμο) επί τρείς ολόκληρους μήνες και ότι σιγά σιγά γίνεται τρόπος ζωής το να βγαίνουμε από το «κλουβί» στέλνοντας SMS ή συμπληρώνοντας αιτήσεις δανεικής «ελευθερίας» με λήξη χρόνου.
Το να κάθεται κάθε κύριος Σύψας και κάθε κυρία Παγώνη (και οποιοσδήποτε άλλος αρέσκεται να τρομοκρατεί συστηματικά τον κόσμο) σε μια καρέκλα και να έχει μετατρέψει σε «επάγγελμα» το να δίνει εντολές (σαν δήθεν εισηγήσεις), να κρούει αιώνια «καμπανάκια» και να εξαπολύει δυσοίωνες «προφητείες» («ξεχάστε το Πάσχα, ξεχάστε το καλοκαίρι, ξεχάστε το 2021, ξεχάστε γενικώς…»), ενώ τρέχουν οι παχυλοί μισθοί υπό την αιγίδα της κυβέρνησης και ενώ έξω η αγορά κατακρημνίζεται μέρα με την μέρα, δείχνει με εμφατικό τρόπο πως μεταχειρίζονται τους πολίτες -όχι σαν ανθρώπους- αλλά σαν κοπάδια χρήσιμων ηλιθίων.
Δεν υπολογίζουν τη διάλυση της οικονομίας, δεν υπολογίζουν το δηλητήριο της εθνικής κατάθλιψης που μπολιάζουν στον κόσμο μέσω του φόβου και της παρατεταμένης ασυλοποίησης της κοινωνικής ζωής.
Με το να διασπείρουν τον φόβο και να απειλούν για νέο κλείσιμο της αγοράς, το μόνο που καταφέρνουν είναι να ωθήσουν τον τρομοκρατημένο κόσμο να συνωστιστεί ακόμα περισσότερο, αφού θα σπεύσει μαζικά για να προμηθευτεί αυτά που θέλει, πριν κλείσουν εκ νέου τα καταστήματα. Φαίνεται πως έχει χαθεί ακόμα και η κοινή λογική.
Πάντως, έχει σημασία να επισημανθεί πως το μεγαλύτερο ποσοστό του συνωστισμού που παρατηρήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο, ήταν έξω από υπερκαταστήματα πολυεθνικών και εδώ είναι που πρέπει να σταθούμε λίγο.
Είναι απολύτως κατανοητό πως οι πολίτες επιθυμούσαν να «ξεσκάσουν» από την παρατεταμένη κλεισούρα της καραντίνας και έσπευσαν να κάνουν κάποια ψώνια για νοιώσουν λίγο καλύτερα και να ξορκίσουν κάπως την βαριά σκιά των όσων βιώνουν.
Από την άλλη όμως, δεν παύει να είναι λυπηρό το να ενδίδει απροβλημάτιστα ο κόσμος στο φαινόμενο του βραχυπρόθεσμου προαυλισμού για κατανάλωση, στο άνοιγμα του «μαντριού» για λίγο καταναλωτική «βοσκή» και ξανά τα κεφάλια μέσα. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι αυτή η κανονικότητα και δεν μπορεί ποτέ να γίνει. Και στο κάτω κάτω, η απόκτηση αγαθών δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα χωρίς την ύπαρξη ουσιαστικής ελευθερίας.
Και επιπροσθέτως, έχουμε φτάσει σε τέτοιες κρίσιμες συνθήκες στην οικονομία της χώρας, που πρέπει άμεσα να στηρίξουμε τις αμιγώς Ελληνικές επιχειρήσεις (μικρές συνοικιακές άλλα και μεγαλύτερες) και όχι τόσο τις γνωστές αλυσίδες πολυεθνικών, που αν μη τι άλλο έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης στην αγορά.
Και τώρα αλλά και αργότερα που ίσως χαλαρώσουν περισσότερο τα μέτρα, είναι σημαντικό να επιλέγουμε Ελληνικά προϊόντα, στην ένδυση, στην υπόδηση, σε ηλεκτρικές συσκευές, σε καλλυντικά, στις τροφές για το σπίτι, στην εστίαση και σε κάθε άλλο είδος κατανάλωσης.
Η συντριπτική πλειοψηφία των βιοπαλαιστών καταστηματαρχών του λιανεμπορίου, έχουν υποστεί βαρύτατα πλήγματα στις επιχειρήσεις τους, τηρούν ευλαβικά όλα τα μέτρα που θέτει η κυβέρνηση, αγωνίζονται να σταθούν όρθιοι στα δύσκολα δεδομένα της σημερινής αγοράς, δεν έχουν πολλά έσοδα, ούτε ουρές πελατών να περιμένουν έξω από τα μαγαζιά τους. Θα είναι τεράστια αδικία άλλα και οικονομικός όλεθρος, να πληρώσουν αυτοί τα σπασμένα των φαινομένων που παρατηρούνται έξω από τα υπερκαταστήματα.
Ας σταματήσει λοιπόν αυτή η καταστροφολογία από τους γνωστούς και μη εξαιρετέους. Ας τελειώνει αυτό το ανέκδοτο με τα SMS, τις χρονομετρήσεις και τους κόφτες. Ας καταλάβουν ότι καταστηματάρχες και καταναλωτές δεν είναι απλοί αριθμοί σε γραφήματα, άλλα άνθρωποι που συνθλίβονται από την μέγγενη των περιοριστικών μέτρων.
Αν συνεχίσουν έτσι, το… χρονόμετρο των κοινωνικών αντοχών σίγουρα θα μηδενίσει.

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Δωρεά χρημάτων από γονείς σε παιδιά για αγορά πρώτης κατοικίας– Τι ισχύει

 Από: https://www.imerisia.gr/oikonomia/forologia/4168_dorea-hrimaton-apo-goneis-se-paidia-gia-tin-agora-protis-katoikias-ti

Από πότε ισχύει ο νόμος για την αφορολόγητη δωρεά/γονική παροχή χρημάτων από γονείς σε παιδιά, για την αγορά πρώτης κατοικίας; Από την 31-07-2020 και μετά (σχετικοί εγκύκλιοι: Ε.2133/2020, Ε.2182/2020).

2. Μέχρι ποιο ποσό μπορεί να δώσει ο κάθε γονέας σε παιδί (για να αγοράσει πρώτη κατοικία), χωρίς να πληρώσει φόρο; Έως 150.000 ευρώ.

3. Για χρηματικά ποσά που παρέχονται από τους γονείς στα τέκνα για ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο, απαλλάσσονται του φόρου; Όχι δεν απαλλάσσονται του φόρου, πληρώνουν φόρο 10% (ανεξάρτητα αν έχει τύχει απαλλαγής πρώτης κατοικίας ο δωρεοδόχος/τέκνο για την απόκτηση του οικοπέδου είτε όχι). Η διάταξη μιλάει για αγορά πρώτης κατοικίας.
4. Για χρηματικά ποσά που παρέχονται από τους γονείς στα τέκνα για εξόφληση δανείου (με το οποίο αγοράστηκε πρώτη κατοικία), απαλλάσσονται του φόρου; Ναι, απαλλάσσονται του φόρου.
...
Οι γονείς που παρέχουν χρηματικό ποσό προς τα τέκνα τους, για την αγορά πρώτης κατοικίας, απαλλάσσονται του πόθεν έσχες; Όχι δεν απαλλάσσονται του πόθεν έσχες. Τα χρήματα που παρέχουν οι γονείς, πρέπει να αποδεικνύονται με βάση τα εισοδήματά τους, από τις φορολογικές τους δηλώσεις.

20 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως και την 05.07.2021 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για την υγιεινή και την απολύμανση των χώρων των παιδικών σταθμών στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και συγκεκριμένα τους εξής: 10 ΥΕ Τραπεζοκόμων, 10 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 25.01.2021 έως και την Τετάρτη 27.01.2021.
πηγή: https://www.aggeliologio.gr/2021/01/30_74.html?m=1
 https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%9E%CE%A1%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91-%CE%94%CE%9A%CE%9E?inline=true

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για 7.000 ανέργους 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντ. Μακεδονίας

Στο πλαίσιο των ενισχυμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του Οργανισμού, την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα δημιουργίας 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:
• 473 € για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
• 568 € για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
• 615 € για τους μακροχρόνια ανέργους
• 710 € για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους και τους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών των οποίων η διαρκής ανεργία δυσχεραίνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος αφορά σε 5.000 θέσεις εργασίας και ο επόμενος κύκλος θα προκηρυχτεί 4 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων του πρώτου κύκλου, μέχρι να εξαντληθεί ο συνολικός προϋπολογισμός που ανέρχεται στα 44.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δέσμευση απασχόλησης μετά το τέλος του προγράμματος και προβλέπονται απλουστευμένες και ταχύτερες διαδικασίες ένταξης και αποπληρωμής. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.
πηγή: Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/52581/oaed-neo-programma-epidothshs-ths-ergasias-gia-7000-anergoys-30-etwn-kai-anw-stis-perifereies-an-makedonias-kai-orakhs-dyt-elladas-hpeiroy-oessalias-kai-k-makedonias

ΑΣΕΠ 5Ε/2020: Αιτήσεις για προσλήψεις σε ΕΛΣΤΑΤ και ΕΚΑΠΤΥ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 5Ε/2020 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄)...
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr Για τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4): εργάσιμες ημέρες ώρες 08:00 μέχρι 20:00, αργίες ώρες 10:00 μέχρι 16:00 (βλ. & Συχνές Ερωτήσεις, Εγχειρίδια Χρήσης, Ηλεκτρονικό Οδηγό Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 5Ε/2020 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία με το ΑΣΕΠ.

Voucher: Τρέχουν οι αιτήσεις για 10.000 θέσεις ανέργων του ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Voucher για ανέργους του ΟΑΕΔ από 30 έως 49 ετών, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αριθ. Πρωτ. 0.5432/22-12-2020 και τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΙΧΜΗΣ». Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 23/12/2020 και ώρα 14:00 και λήγει την 01/02/2021 και ώρα 14:00.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί:
H παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών.
1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες),
2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητα των τομέων τεχνικών επαγγελμάτων:
μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού.
3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
4. πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών κατόπιν εξειδικευμένης σύζευξης των ωφελούμενων με επιχειρήσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης.
Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990*.
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
*Κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. κατά την Α΄ συνεδρία συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.
Εκπαιδευτικό Επίδομα – Παροχές
Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης με Αριθ. Πρωτ. 0.5432/22-12-2020, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας (2.520,00€).
Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 1.000,00€ (200 ώρες X 5 €/ώρα).
Επίδομα πρακτικής άσκησης 1.520,00€, (380 ώρες X 4€/ώρα).
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
Χρηματοδότηση
Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής
Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr ) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».
2. Να «διαφυλάξει» την αίτησή του σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.
3. Στην περίπτωση που έχει αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, ο ωφελούμενος θα πρέπει να επιλέξει το σχετικό πεδίο της Αίτησης.
*Τα επιπλέον δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, επί ποινή αποκλεισμού, ο ωφελούμενος θα πρέπει να τα προσκομίσει στον πάροχο της επιλογής του.
Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής από τους ανέργους του ΟΑΕΔ
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 23/12/2020 και ώρα 14:00 και λήγει την 01/02/2021 και ώρα 14:00.
Πληροφορίες θα βρείτε: στην ιστοσελίδα της δράσης http://www.voucher.gov.gr

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021

Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης & Τυρνάβου: Δύο λειτουργίες κάθε Κυριακή

Από την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου ανακοινώνεται πως κάθε Κυριακή θα τελούνται δύο (2) Θείες Λειτουργίες, με σκοπό τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερο πιστών και την εξυπηρέτηση των λατρευτικών τους αναγκών, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα:
· 07.00 έως 09.30 – Όρθρος καί Θεία Λειτουργία
· 10.00 έως 11.00 – Δεύτερη Θεία Λειτουργία.
Σημείωση: Εντός του Ιερού Ναού εφαρμόζονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλα τα υγειονομικά μέτρα, που προβλέπονται στην ὑπ᾿ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π. Οικ.: 3060/15-1-2021 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 89/16-1-2021), όπως υποχρεωτική χρήση μάσκας, αποστάσεις, αντισηπτικά στις εισόδους, κ.λ.π.

Βαθύτατα διχαστική, ρατσιστική και αντιδημοκρατική η πρόταση για "διαβατήριο" εμβολιασμού

Συζητείται στα αρμόδια όργανα της ΕΕ η πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού να διχάσει αδίστακτα στα δυο τους ευρωπαϊκούς λαούς, σε "μιαρούς" και "καθαρούς". Την ίδια στιγμή οι κατασκευαστές των εμβολίων δεν κάνουν λόγο για το αν οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν ή όχι τον ιό, όταν νοσήσουν. Ρωτήθηκε σχετικά στον Real fm (Χατζηνικολάου) κυβερνητικός και δεν απάντησε καθόλου... Τόσο σημασία μας δίνουν. Τα παιδιά επίσης ή όσοι δεν πρέπει να εμβολιαστούν, πώς θα ταξιδεύουν; Το εμβόλιο είναι δικαίωμα, όχι υποχρέωση, τουλάχιστον στις δημοκρατίες. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί και των σταλινικών ήταν υποχρεωτικές οι ιατρικές πράξεις. Α, και στην Ελλάδα τα πιστοποιητικά φρονημάτων...

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Aσφαλιστικό: Η "βόμβα" που απειλεί τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Η κρυφή βόμβα που απειλεί με νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης τα επόμενα χρόνια είναι η γήρανση του πληθυσμού μαζί με την υπογεννητικότητα και την έκρηξη των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, όπως αναφέρει η εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ". Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας δείχνουν ότι το 77,2% των συνταξιούχων (1.915.866 ) είναι άνω των 65 ετών και μόνο το 5,5% (138.013) είναι κάτω των 55 ετών (χήρες –ορφανά).Τονίζεται ότι μετά το 2022 (και υπό προϋποθέσεις) δεν θα μπορεί να εξέρχεται στη σύνταξη κάποιος ασφαλισμένος πριν από τα 67 του ή 62 καθώς καταργούνται οι σημερινές διατάξεις. Γι' αυτό και οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης προβλέπεται ότι φέτος θα ξεπεράσουν τις 200.000. Ο λογαριασμός της γήρανσης του πληθυσμού για το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας την περίοδο 2017-2065 σε συνάρτηση με την υπογεννητικότητα και την έκρηξη των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, εκτιμάται στα 50 δισ. ευρώ, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη του ομότιμου καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, Σάββα Ρομπόλη και του υποψήφιου διδάκτορα Βασίλη Μπέτση.

πηγή:Aσφαλιστικό: Η "βόμβα" που απειλεί τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (enikos.gr) 

Σχόλιο: δυστυχώς η κοινωνία μας και οι πολιτικοί μας προτιμούν να καταβάλουν το άνω κόστος (50 δις), αντί να ενθαρρύνουν ουσιαστικά την οικογένεια. Και αυτή είναι μόνο μια πτυχή του Δημογραφικού.

Δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι (2)

Θερμά Συλλυπητήρια και στον γραμματέα του Συλλόγου μας Αθανάσιο Μπίκα για την απώλεια του πατέρα του Γεωργίου.

Δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι

... Ο λόγος για τη .. προς Κύριον εκδημία του π. Βασιλείου, ο οποίος αφήνει ορφανή την πόλη της Σιάτιστας από τη δυναμική παρουσία του. Υπήρξε γόνος ευλαβέστατου ιερατικού ζεύγους: του π. Λάμπρου και της πρεσβυτέρας Μαρίας, οι οποίοι άφησαν ζωντανό αποτύπωμα ορθόδοξης ευσέβειας στον Αμπελώνα και στην πόλη της Λάρισας. Ο π. Βασίλειος σπούδασε παιδαγωγικά. Τοποθετήθηκε δάσκαλος στην Κοζάνη. Ήθελε όμως ν’ ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του. Δάσκαλος ών χειροτονήθηκε ιερέας από τον μακαριστό επίσκοπο Σιατίστης Αντώνιο. Παραιτήθηκε όμως από δάσκαλος για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στα εφημεριακά του καθήκοντα, στον Άγιο Νικόλαο Σιάτιστας. «Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς» έλεγε. Θα μπορούσε να κρατήσει την καλύτερα αμειβόμενη και με καλύτερες προοπτικές εξέλιξης θέση του δασκάλου και να έχει ως δευτερεύουσα ή άμισθη τη θέση του ιερέα. Έτσι θα μπορούσε να βγει δέκα χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, ενώ με τη θέση του ιερέα, αν και εβδομήντα ετών δεν πρόλαβε καν να συνταξιοδοτηθεί.

Ο π. Βασίλειος προτίμησε να δοθεί ολοκληρωτικά στην Εκκλησία. Πριν τη χειροτονία του νυμφεύθηκε τη δασκάλα Μαραμή Σταυρούλα από τα Σέρβια, με την οποία απέκτησαν υπέρ-πολύτεκνη οικογένεια (εφτά παιδιά, τρία αγόρια και τέσσερα κορίτσια). Πολλές φορές τα οικογενειακά καθήκοντα απαιτούσαν περισσότερο χρόνο, ο οποίος έπρεπε να αφαιρεθεί από τον χρόνο της ενορίας. Προτιμούσε να αδικηθεί η οικογένειά του παρά η ενορία του. Του είπα κάποτε: «Πάτερ και τα παιδιά σου δικαιούνται λίγο περισσότερο από το χρόνο σου». Απήντησε: «Ίδιο εφτά, ίδιο τρεις χιλιάδες»; Τρεις χιλιάδες ήσαν οι ψυχές των ενοριτών του...

Ο π. Βασίλειος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την κατήχηση παιδιών και εφήβων. Ώρες ολόκληρες περνούσαν τα παιδιά και οι έφηβοι στη ζεστή αίθουσα του πνευματικού κέντρου της ενορίας, όχι μόνο ακούγοντας τα μαθήματα, αλλά μελετώντας πνευματικά βιβλία, ασκούμενα στους υπολογιστές που είχε εφοδιαστεί η ενορία και παίζοντας επιτραπέζια παιχίδια. Διοργάνωνε επίσης γιορτές κατηχητικών και διαγωνισμούς ζωγραφικής ή ποίησης μεταξύ των παιδιών. Δύο φορές την εβδομάδα διοργάνωνε διαγωνισμό από ραδιοφώνου με ερωτήσεις, στις οποίες καλούνταν τα παιδιά να απαντήσουν. Μεταξύ των σωστών απαντήσεων γινόταν κλήρωση και οι τυχεροί λάμβαναν ως αμοιβή κάποιο βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας.

Μαζί με την κατήχηση καλλιέργησε συστηματικά και το κήρυγμα του θείου λόγου. Όχι μόνο του προφορικού, αλλά και του γραπτού. Εξέδιδε και κηρυκτικό φυλλάδιο με τίτλο: «Ένα κάθε μήνα». Κατέγραφε ακόμη ομιλίες και διαλέξεις εκλεκτών ομιλητών που γινόταν στην Κοζάνη και σε άλλες πόλεις και τις αναμετέδιδε από τον ραδιοφωνικό του σταθμό.

Ο π. Βασίλειος δημιούργησε ήδη από το 1990 ραδιοφωνικό σταθμό στην ενορία του με εκλεκτό πρόγραμμα ομιλιών, συνεντεύξεων, βυζαντινής και δημοτικής μουσικής, η ακροαματικότητα του οποίου υπήρξε πολύ καλή. Από το σταθμό αυτόν αναμεταδίδονταν και οι ακολουθίες και ομιλίες του ναού, καθώς και όλες οι διοργανώσεις εορτών. Πρωτοτύπησε μάλιστα να μεταδίδεται το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά.

Ως λειτουργός ο π. Βασίλειος ήταν ανυπέρβλητος...

Τέλος μεγάλη ήταν η συμβολή του π. Βασιλείου στην ανάδειξη και αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολύτεκνων οικογενειών καθώς και του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Κάθε οικογένεια της ενορίας του, που αποκτούσε το τέταρτο και επιπλέον παιδί λάμβανε ένα πολύ ικανοποιητικό ποσό από το ταμείο της ενορίας, πράγμα που λειτουργούσε ως κίνητρο και για άλλες οικογένειες. Επί μία τριετία υπήρξε και μέλος στο Δ.Σ. του Συλλόγου Πολυτέκνων Κοζάνης. Μέχρι και σήμερα επίσης διένεμε σε όλη τη Σιάτιστα το εξαμηνιαίο περιοδικό «Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια» της Π.Ε.ΦΙ.Π.

Η είδηση της εκδημίας του π. Βασιλείου σε συνδυασμό και με τις πρόσφατες αναχωρήσεις του π. Αυγουστίνου και του π. Παναρέτου μας έθλιψε ιδιαίτερα. Εμένα μάλιστα και για ένα επιπλέον λόγο, ότι ο εκλεκτός και ακούραστος αυτός λευίτης, με το άφθονο χιούμορ και το πλατύ χαμόγελο, υπήρξε ταυτόχρονα και εκλεκτός συγγενής εξ αγχιστείας (συμπέθερος). Ο θάνατός του θα στερήσει πρόωρα από τα αγαπημένα μας πέντε κοινά εγγόνια τον ένα από τους παππούδες τους, τον καλύτερο και χρησιμότερο. Την ίδια στέρηση θα νοιώσουν και τα υπόλοιπα εγγόνια του, συνολικά είκοσι δύο.

του Γεωργίου Τσακαλίδη.

Θερμά συλλυπητήρια και στον γιο του πατρός Βασιλείου, ταμία του Συλλόγου μας Αθανάσιο Βασιλείου

Θεσσαλονίκη: Χαμηλά επίπεδα διασποράς από τα Θεοφάνια δείχνουν τα λύματα

Η έρευνα που έκανε η διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ έδειξε ότι το ιικό φορτίο στα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης παραμένει στα ίδια επίπεδα. Συγκεκριμένα, μετά τον περιβαλλοντικό εξορθολογισμό των τελευταίων μετρήσεων που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, η σύγκριση των αναλύσεων από τα δείγματα της 13ης, 15ης και 18ης Ιανουαρίου, με τις αντίστοιχες προηγούμενες αναλύσεις της 6ης, 8ης και 11ης Ιανουαρίου, δείχνει πως η συγκέντρωση του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 στα αστικά υγρά απόβλητα παραμένει ουσιαστικά σταθερή από τις αρχές του έτους, παρουσιάζοντας στο διάστημα αυτό οριακές αυξομειώσεις.
«Λαμβάνοντας υπόψη ακόμη και το ανώτατο χρονικό όριο, που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπολογίζεται πως απαιτείται για την έκκριση ιικού φορτίου από τη στιγμή της μόλυνσης, δεν προκύπτει αύξηση της διασποράς του ιού στη πόλη από την αρχή του έτους. Η επιδημιολογική εικόνα δεν επιδεινώθηκε ούτε κατά τον εορτασμό των Θεοφανίων, όπου είχαν εκφραστεί κάποιες ανησυχίες σχετικά με περιστατικά συνωστισμού που παρατηρήθηκαν» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.
Ερωτηθείς, αν από τις τελευταίες αναλύσεις μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς την επιδημιολογική αποτίμηση της επαναλειτουργίας των μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο πρύτανης του ΑΠΘ απάντησε: «Είναι νωρίς ακόμη, το διάστημα για το οποίο έχουμε στοιχεία δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε χαμηλά επίπεδα διασποράς του ιού στην κοινότητα, είμαστε καλά». Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Kε.Δι.Βι.Μ.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Θέση στο τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

To Kε.Δι.Βι.Μ.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ αναζητά άτομο για τη στελέχωση του τμήματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@kainotomia.com.gr . Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση στο www.kainotomia.com.gr

ΑΣΕΠ: 43 προσλήψεις στο ΓΟΕΒ Θεσσαλονίκης

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη 43 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μεσω ΑΣΕΠ, διάρκειας 4 μηνών με δυνατότητα παράτασης.
Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη, Ιανουάριος 26, 2021
Επικοινωνία: 2310 543860, 23330 23578, .23820 22730

Θέση αρχιτέκτονα μηχανικού

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Hapitas/Architectural & Interior Design αναζητά αρχιτέκτονα με άριστη γνώση στον τρισδιάστατο σχεδιασμό ( 3ds max/ Vray-Corona Render).
Αποστολή βιογραφικών στο : info@hapitas.gr

Δανεισμός βιβλίων μέσω διαδικτύου στη Δημοτική βιβλιοθήκη Λάρισας

Συνεχίζεται και τη νέα χρονιά, ο δανεισμός βιβλίων με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής παραγγελίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας. Αξίζει να σημειώσουμε, ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες, το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020 πραγματοποιήθηκαν 2.391 δανεισμοί βιβλίων, ενώ έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά 70 νέα μέλη. 
Διαδικασία δανεισμού βιβλίων
Οι αναγνώστες επιλέγουν από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης στην σελίδα https://larissalib.openabekt.gr/ στο διαδίκτυο, τα βιβλία που επιθυμούν και στέλνουν με e-mail στο edimovivlio@hotmail.gr τις επιλογές τους, μαζί με το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό μέλους και το τμήμα στο οποίο απευθύνονται (ενηλίκων ή παιδικό). Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με το προσωπικό της βιβλιοθήκης, ορίζεται ραντεβού για την παραλαβή των βιβλίων.
Η παράδοση των βιβλίων πραγματοποιείται στην είσοδο του Χατζηγιάννειου Πνευματικού Κέντρου Λάρισας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για το κοινό και τους εργαζόμενους.
Διαδικασία επιστροφής βιβλίων
Οι επιστροφές των βιβλίων πραγματοποιούνται στο ισόγειο του Χατζηγιάννειου Πνευματικού Κέντρου Λάρισας χωρίς ραντεβού. Τα επιστρεφόμενα βιβλία για λόγους ασφαλείας και σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών παραμένουν σε καραντίνα τουλάχιστον 72 ωρών πριν τον επαναδανεισμό τους. 
Ώρες λειτουργίας βιβλιοθήκης: Δευτέρα έως Παρασκευή: 8.00π.μ. - 2.00μ.μ.
Πληροφορίες: Δημοτική βιβλιοθήκη Λάρισας, Ρούσβελτ 59, Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο
Τηλέφωνα: 2410 671173 Τμήμα Ενηλίκων(1ος όροφος), 2410 618753 Παιδικό Τμήμα(3ος όροφος),

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για χορήγηση λαχανόκηπου

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την νέα διανομή των κηπαρίων στο Δημοτικό Λαχανόκηπο του Δήμου Λαρισαίων, από την Δευτέρα 25/1/2021 έως και την Παρασκευή 26/2/2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων, στην οδό Γιάγκου 1 στη Νεάπολη. Προτεραιότητα θα έχουν οι άνεργοι και οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Πέραν της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που θα συμπληρώνονται στην Υπηρεσία, θα χρειασθεί να προσκομιστούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού 2020
  • Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
  • Φωτοτυπία της Κάρτας ανεργίας (εάν υπάρχει)
  • Αποδεικτικά στοιχεία ότι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κτλ.
  • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Η διάρκεια παραχώρησης ορίζεται για δύο έτη, χωρίς τίμημα ενοικίου. Δίδεται η δυνατότητα καλλιέργειας κηπευτικών προϊόντων με βιολογικές μεθόδους για τις ανάγκες της οικογένειας, ως στήριγμα των αδύναμων συμπολιτών στην παρούσα κρίση, συμβάλλοντας παράλληλα στο εμφύσημα δημιουργικών μορφών απασχόλησης και στην κοινωνικοποίηση του ατόμου.

46 προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ

Προσλήψεις 46 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, ανάμεσα τους και θέσεις εκπαιδευτικών, στον Οργανισμό ΚΑτά των ΝΑρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσαν την πρόσληψη συνολικά 46 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων (ανάμεσα τους και εκπαιδευτικοί, φιλόλογοι, μαθηματικοί κλπ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει την 13/01/2021 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 27/01/2021 ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Προσοχή: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για ειδικότητες της ίδιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από τις περαιτέρω διαδικασίες....
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΟΚΑΝΑ www.okana.gr και στα τηλέφωνα 210 8898255 & 210 8898217 (10:00 – 13:00).

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) χαιρετίζει την βαρυσήμαντη πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη να θεσμοθετήσει - για πρώτη φορά στην μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας - ένα κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο για την Δημογραφία και την Οικογένεια, δημιουργώντας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τη θέση του Υφυπουργού για την Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια. Η πρωτοβουλία αυτή θέτει πλέον τις βάσεις για την δημιουργία του Υπουργείου Οικογένειας, που αποτελεί πάγιο αίτημα της ΑΣΠΕ και παρουσιάσθηκε με την μορφή τεκμηριωμένου υπομνήματος του Επιστημονικού Συμβούλου της (Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Η δημιουργία του Υπουργείου Οικογένειας θα επικυρώσει την ενεργοποίηση της Ελληνικής Πολιτείας για την αποτελεσματική προστασία της οικογένειας και του παιδιού, καθώς και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των επιπτώσεων της δημογραφικής κατάρρευσης της χώρας. Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ. ΣΤΑΤ. δείχνουν νέα μείωση πληθυσμού, καθώς την 1η Ιανουαρίου του 2020 ο μόνιμος πληθυσμός εκτιμάται σε 10.718.565 άτομα μικρότερος κατά 0,06% σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό της 1ης Ιανουαρίου 2019, ενώ, στο τέλος του 2020, οι θάνατοι αναμένεται να καταγραφούν κατά 50.000 περίπου περισσότεροι από τις γεννήσεις! Δηλαδή χάθηκε άλλη μια μεσαία πόλη στην Ελλάδα!
Η ΑΣΠΕ, ως ο θεσμικός κοινωνικός εταίρος του κράτους σε θέματα οικογένειας και δημογραφίας και η «φωνή» των 200.000 πολύτεκνων οικογενειών της χώρας, εύχεται καλή επιτυχία στη νέα Υφυπουργό για την Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια κα Μαρία Συρεγγέλα. Θα αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων και της διοικητικής δομής του χαρτοφυλακίου της, καθώς και την ένταξη σχετικών εμβληματικών πρωτοβουλιών στις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2021-2027.
Η ΑΣΠΕ, με την μακρά εμπειρία και γνώση που διαθέτει, είναι έτοιμη να συνδράμει την Ελληνική πολιτεία στο κρίσιμο μεταρρυθμιστικό πεδίο των Οικογενειακών και Δημογραφικών Πολιτικών. Για να μπορούν οι Έλληνες να αποκτούν όσα παιδιά θέλουν, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, για να έχει αύριο η χώρα μας.

Τελευταία ευκαιρία για επίδομα τέκνου

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 έχει ανοίξει και πάλι για την υποβολή αίτησης Επιδόματος Παιδιού έτους 202O, με καταληκτική ημερομηνία 15/01/2021. Διευκρινίζουμε ότι η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη από σήμερα για τους δικαιούχους του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση Α21 για το έτος 2020 και για όσους πολίτες ξεκίνησαν την δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν έκαναν οριστική υποβολή της. Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 (στον σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou) μέχρι 15 Ιανουαρίου 2021. Μετά τις 15/01/2021 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτηση Α21 θα κλείσει οριστικά και δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αίτησης για το έτος 2020. Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν και εγκριθούν από 28-12-2020 θα πληρωθούν το δικαιούμενο ποσό για όλο το έτος 2020 στην μεθεπόμενη πληρωμή και όχι στην πληρωμή της 31-12-2020. Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα του ΟΠΕΚΑ.
πηγή: opeka.gr

Επίδομα θέρμανσης 2021: Τελευταία προθεσμία για τις αιτήσεις

Εκπνέει σήμερα, Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, η προθεσμία για τις διαδικτυακές αιτήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με το επίδομα θέρμανσης της τρέχουσας περιόδου και η πληρωμή αναμένεται να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα...
Συγκεκριμένα, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν τη σχετική διαδικτυακή αίτηση, τότε επισκέπτονται την ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet...
Ακόμη, οι χρήστες που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα τακτοποιούνται, εναλλακτικά δίνοντας ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων πέντε ετών.
Είδη θέρμανσης που συμπεριλαμβάνονται στο επίδομα:
Αναλυτικότερα, το επίδομα θέρμανσης αφορά σε αγορές που σχετίζονται με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ) υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2020 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2021 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από τη 15η Οκτωβρίου 2020, ημερομηνία από την οποία άρχισε η διάθεσή του.
Ο κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης. Επισημαίνεται πως, για το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχρέωση καταχώρισης των παραστατικών στην εφαρμογή, έχει ο διακινητής πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), στο πληροφοριακό σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και η εκπρόθεσμη καταχώριση, μετά το πέρας των 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, επιφέρει πρόστιμο στο μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.. 
Όσα ισχύουν για τους διαχειριστές πολυκατοικιών:
Όσον αφορά την περίπτωση διαχειριστών πολυκατοικιών, ο διαχειριστής/εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης). Στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει αλλαγές μόνο πριν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής και είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά/κλειστά - τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Από την πλευρά τους, οι ένοικοι της πολυκατοικίας θα πρέπει να συμφωνήσουν σε μία κατανομή που θα ισχύει για όλο τον χρόνο, το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1.000, ώστε να δύναται να ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα πληρωμής. Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, τα στοιχεία ΑΦΜ και ο αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στη «Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης». Επίσης, σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να οριστεί ο ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ». Στη συνέχεια, ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να διαγραφεί...
Τέλος, οι δικαιούχοι θα λάβουν τα χρήματά τους έως 31 Ιανουαρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που τιμολογήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και έως 31 Μαρτίου 2021 για το σύνολο των αγορών που τιμολογήθηκαν έως 28 Φεβρουαρίου 2021. Ειδικά για το φυσικό αέριο, η πληρωμή δύναται να πραγματοποιηθεί έως 26 Απριλίου 2021
«Πηγή: https://www.athensvoice.gr/greece/697624_epidoma-thermansis-2021-teleytaia-prothesmia-gia-tis-aitiseis»

Voucher 200 ευρώ για αγορά τάμπλετ και λάπτοπ

Σε εφαρμογή μπαίνει το πρόγραμμα για τη χορήγηση voucher 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. Σύμφωνα με την υφυπουργό Παιδείας, Ζέττα Μακρή, είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η διαδικασία του voucher 200 ευρώ για να αγοράσουν λάπτοπ και τάμπλετ οι μαθητές. 
Το νέο πρόγραμμα που έχει προϋπολογισμό 112 εκατ. ευρώ, των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξασφαλίζει voucher αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (τάμπλετ, λάπτοπ, desktop).
Σημειώνεται ότι ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύει στη χρήση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Οι δικαιούχοι για το voucher 200 ευρώ
Ο εκτιμώμενος αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών. Δικαιούχοι θα είναι όλες οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, δηλαδή όλες οι οικογένειες που είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία.
Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή όχι. Το πρόγραμμα στοχεύει στη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την επίτευξη ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου.
(Οι δικαιούχοι του voucher 200 ευρώ με παραδείγματα
Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί και με ετήσιο εισόδημα 10.500 ευρώ
Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ
Μονογονεϊκές οικογένειες με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ
Μονογονεϊκές οικογένειες με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.500 ευρώ...)
ΣΧΟΛΙΟ: Δυστυχώς πολύ αργά και χωρίς ειδική πρόβλεψη για την πολύτεκνη οικογένεια.

Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021

Άγια Θεοφάνεια υπό αντίθεη απαγόρευση

Αν προσπαθήσει να εξηγήσει κανείς την καθολική απαγόρευση αγιασμού των υδάτων σε εξωτερικό χώρο με τα κριτήρια των "ειδικών", δεν θα το καταφέρει. Κανείς βάσιμος- ούτε νόμιμος- λόγος (δεν) υφίσταται.
Αν προσπαθήσει όμως να το εξηγήσει με πνευματικά κριτήρια, και μελετήσει τα γράμματα της Εκκλησίας, θα διαβάσει για την ΑΓΙΑΣΤΙΚΗ δύναμη του αγιασμού των υδάτων, την οποία τρέμουν οι αντίθεες δυνάμεις.
Τελικά ποια είναι τα κριτήρια; Επιστημονικά ή πνευματικά;

ΥΓ. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που υπομένουν για το όνομα του Κυρίου. "Το μέλλον ανήκει στην ελευθερία": σε αυτούς που είναι τώρα έγκλειστοι, όχι στους κάθε λογής διώκτες τους. Ο καθένας γράφει την ιστορία του.