ScrollMsg

Κύριοι της Κυβέρνησης καταλάβετε ότι, δεν είστε μόνο οφειλέτες στους δανειστές σας, είστε οφειλέτες και στον λαό που ταχθήκατε να υπηρετείτε...

Καλώς Ήρθατε

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων.

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Κοινωνικό τιμολόγιο

Με το πέρας των φορολογικών δηλώσεων, οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ (ΚΟΤ Α’- ΚΟΤ Β’) πρέπει εκ νέου να υποβάλλουν αίτηση για να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους με τα στοιχεία φορολογικού έτους 2018. Δύο οι επιλογές ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ: ΚΟΤ Α- ΚΟΤ Β. Στην πρώτη εντάσσονται όσοι λαμβάνουν ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλλελεγγύης), στην δεύτερη όσοι πληρούν εισοδηματικά κριτήρια. Για ένταξη στο ΚΟΤ Α, Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ απαιτείται εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ- διαδικασία ηλεκτρονικά, και από το σπίτι (αιτήσεις γίνονται μετά το τέλος των φορολογικών δηλώσεων). Για ένταξη στο ΚΟΤ Β εξετάζονται εκ νέου τα προβλεπόμενα κριτήρια, ανεξάρτητα αν κάποιος κρίθηκε δικαιούχος του Κοινωνικού Μερίσματος. 
Τα βήματα της διαδικασίας υποβολής αίτησης: 
Βήμα 1: Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας). 
Βήμα 2: Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση. 
Βήμα 3: Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων. 
Βήμα 4: Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς. 
Βήμα 5: Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι. 
Βήμα 6: Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.
(ΚΟΤ Α. Η παρεχόμενη έκπτωση στην τιμή του ρεύματος (ανταγωνιστικό τιμολόγιο) είναι 75 ευρώ/MWh και υπάρχει απαλλαγή από χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ). Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ. Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ. Αξιολογείται και το συνολικό ύψος εισοδήματος, έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης).
(στοιχεία από  larissanet.gr  &  www.idika.gr/kot/ )

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- Σχόλιο επί πεπραγμένων & αποφάσεων ΔΣ

Σύντομα θα δημοσιεύσουμε & θα δημοσιεύονται εφεξής, χάριν διαφάνειας για την ενημέρωση των μελών μας τα κύρια στοιχεία του Απολογισμού και του Προϋπολογισμού του Συλλόγου μας. Ομοίως συνοπτική αναφορά των πεπραγμένων & των αποφάσεων του ΔΣ. Τα στοιχεία θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και βοηθητικά για κάθε μέλος μας.
Επίσης τεκμηριώνουν την θέση μας, τις αποφάσεις & τις απόψεις μας απέναντι σε κάθε κριτική, αν ήθελε θεωρηθεί ότι κριτική/ μήνυμα (ένα ή περισσότερα) που αποστέλλεται σε τρίτους χωρίς να κοινοποιείται σε εμάς, και ενώ φαίνεται ότι αποκρύπτεται ομοίως το σύνολο των παραληπτών, είναι κριτική που αξιώνει απάντηση ή το αντίθετο, δεν θέλει απάντηση, αλλά επιδιώκει μόνο την δημιουργία εντυπώσεων, σε μέλη μάλιστα που ο αποστολέας του μηνύματος δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται, καθώς- ως μόλις ειπώθηκε- αποκρύπτονται οι άλλοι παραλήπτες.
Παρ' όλ' αυτά οι απαντήσεις μας, στο μέτρο που αφορούν πράγματι τον Σύλλογο, θα είναι διαφανείς και δημόσιες.

Δωρεές στον Σύλλογό μας- Ευχαριστήριο.

Ευχαριστούμε θερμά τον εκλεγέντα εκ νέου Περιφερειακό Σύμβουλο Θεσσαλίας κ. Αθανάσιο Παιδή ως και τη φαρμακοποιό σύζυγό του κα Ευδοξία Αγορογιάννη (Ιωαννίνων 44) για την προσφορά ποσοτήτων- τεμαχίων από υγρά αντιβακτηριδιακά μαντηλάκια στον Σύλλογό μας. Τα μέλη μας μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τα γραφεία του Συλλόγου μας, ως την εξάντληση τους.
Ευχαριστούμε επίσης θερμά την εταιρεία COFFEE DEAL Βενιζέλου 28, Λάρισα, για την προσφορά μιας καφετιέρας espresso για τα γραφεία του Συλλόγου μας. Κερνάμε καφέ!
Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλίας και την πρόεδρο αυτής κα Φωτεινή Μπλιάτσου για την προσφορά ποσοτήτων μήλων, κρέατος και ιδίως βιολογικών βρεφικών τροφών HIPP στον Σύλλογό μας (υπάρχουν ακόμη κάποια αποθέματα- συσκευασίες).
Σχόλιο: τα άνω είδη προς διανομή, διανέμονται στα γραφεία του Συλλόγου μας στα μέλη που προσέρχονται για θεωρήσεις- προφανώς τυχαία. Δεν λαμβάνει χώρα προγραμματισμένη διανομή και κλήση, καθώς οι ποσότητες είναι περιορισμένες.

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

Επίδομα τέκνου- Ενημέρωση

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού ότι την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουλίου και ώρα 14:00 το μεσημέρι θα κλείσει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων Α21 για το Επίδομα Παιδιού 2019, όπως συμβαίνει παγίως πριν από κάθε πληρωμή. Μετά τις 14:00 της 16ης Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις για λίγα 24ωρα μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και καταβολή της τρίτης διμηνιαίας δόσης για το 2019. Μετά την καταβολή η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις. Η τρίτη διμηνιαία δόση του 2019 (για τον Μάιο και τον Ιούνιο) θα καταβληθεί στις 25-26 Ιουλίου όπως έχει ήδη ανακοινωθεί σε όλους όσοι θα έχουν υποβάλλει αίτηση Α21 για το 2019 καθώς και την φετινή τους φορολογική δήλωση μέχρι και 16 Ιουλίου. Εν όψει της επικείμενης καταβολής καλούνται όλοι οι δικαιούχοι να υποβάλλουν έως την ερχόμενη Τρίτη τις φετινές φορολογικές τους δηλώσεις, προκειμένου να τους καταβληθεί το επίδομα παιδιού. Δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση Α21 για το 2019 αλλά δεν έχουν υποβάλλει φετινή φορολογική δήλωση μέχρι σήμερα, καλούνται να την υποβάλλουν εγκαίρως – μέχρι 16 Ιουλίου – ώστε να εκκαθαριστεί το επίδομα παιδιού με βάση το εισόδημα του 2018. Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21. Όσοι δεν υποβάλλουν εγκαίρως την φορολογική τους δήλωση θα λάβουν σε επόμενη καταβολή και μετά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης αναδρομικά το ποσό που δικαιούνται.

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Πιστοποιητικά ΑΣΠΕ

Σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση από την ΑΣΠΕ προτρέπουμε τα μέλη μας να απευθύνονται απευθείας στους ΟΤΑ, Δήμους & Κοινότητες, για την έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης & να το προσκομίζουν στον Σύλλογο, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις σε πιστοποιητικά που εκδόθηκαν μέσω ΚΕΠ (δεν υπήρχαν μεταβολές ακόμη και για γεγονότα προ δεκαετίας). Σε κάθε περίπτωση θα γίνονται δεκτά και των ΚΕΠ, πλην όμως θα ζητείται και του οικείου Δήμου, ενώ υπάρχει περίπτωση καθυστέρησης. Η ισχύς του Πιστοποιητικού της ΑΣΠΕ είναι εξάμηνη, ως ισχύει, ενώ τα Πιστοποιητικά που προσκομίζονται πρέπει να είναι του τελευταίου μηνός.
Σημείωση: Οι αιτήσεις από τον Σύλλογό μας αποστέλλονται αυθημερόν στην ΑΣΠΕ στην Αθήνα, όπου φθάνουν την επόμενη ημέρα. Η υπάλληλός μας, ενεργούσα με άκρα επιμέλεια και με πολλά έτη προσφοράς στον Σύλλογό μας, καθημερινά προσέρχεται προσωπικά στο ταχυδρομείο με το πέρας του ωραρίου, με ό, τι κι αν αυτό συνεπάγεται για τον χρόνο & τον κόπο της, αν και δυνάμει σύμβασης με τα ΕΛΤΑ υπάλληλός τους παραλαμβάνει καθημερινά από το γραφείο μας την αλληλογραφία, πλην όμως όχι σε σταθερό χρόνο. Η πρακτική της υπαλλήλου μας εξασφαλίζει την αποστολή του συνόλου της αλληλογραφίας καθημερινά, χωρίς μεσολάβηση κανενός άλλου προσώπου. Ομοίως η υπάλληλός μας επιβεβαιώνει την επόμενη ημέρα την παραλαβή των εγγράφων από την ΑΣΠΕ, όπου απαιτούνται- σύμφωνα με την διαδικασία που ακολουθεί η ΑΣΠΕ- μία, δύο έως τρεις ενίοτε ημέρες για την έκδοσή τους. Την περασμένη εβδομάδα, ο αρμόδιος υπάλληλος των ΕΛΤΑ στην Αθήνα δεν παρέλαβε (αναίτια και απροειδοποίητα) από την ΑΣΠΕ την αλληλογραφία, με συνέπεια την καθυστέρηση μιας ημέρας. Σε άμεση επικοινωνία της υπαλλήλου (& αργότερα του προέδρου) με την ΑΣΠΕ, το ζήτημα λύθηκε, πλην όμως η υπάλληλός μας δέχθηκε άδικη & απαράδεκτη, με ανακρίβειες μάλιστα, λεκτική επίθεση από μέλος μας για την εξέλιξη, για την οποία ουδεμία ευθύνη έφερε, και ενώ είχε ήδη επικοινωνήσει, προ της όχλησης, με την Αθήνα για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Γ' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση

Σας προσκαλούμε στην Γ' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου μας με θέματα: α) Διοικητικός Απολογισμός ΔΣ β) Οικονομικός Απολογισμός λήξαντος έτους και προϋπολογισμός επομένου γ) Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για οικονομική διαχείριση, την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 ώρα 13:00 στα γραφεία του Συλλόγου μας Ηπείρου 83, Λάρισα. 

Τρίτη 2 Ιουλίου 2019

ΕΕ & Κύπρος. Σκέψεις Γ. Παπαδόπουλου- Τετράδη από το liberal.gr


Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατείνει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για έναν χρόνο λόγω της Ουκρανίας, που δεν είναι μέλος της. Επίσης, συνεχίζει στις κυρώσεις κατά της Συρίας, που δεν απειλεί την ΕΕ. Εδώ και 9 χρόνια έχει καταστρέψει τις ζωές 50.000.000 πολιτών σε 4 χώρες- μέλη της για να σωθούν οι Γερμανικές, Γαλλικές, Ολλανδικές Τράπεζες, με πρόσχημα τα ελλείμματα. Αλλά, όταν η Τουρκία απειλεί ανοιχτά ένα μέλος της σκέφτεται αν θα επιβάλει κυρώσεις!
Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της αλληλεγγύης των κρατών και της υπεράσπισης του Δικαίου ή μήπως είναι μια συμπαιγνία οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, που δεν έχουν σχέση ούτε με το Δίκαιο, ούτε με την αλληλεγγύη, ούτε με τα ιδεώδη ενός ευρωπαϊκού πολιτισμού; Μήπως είναι μόνο φράγκα και εμπόριο;
Η απάντηση είναι σαφής από τα γεγονότα. Το τελεσίγραφο της Άγκυρας, που εξευτελίζει την ΕΕ μέχρι κεραίας δεν είναι παρά η απόδειξη ότι η ΕΕ είναι κεκραγμένα ανίκανη και άβουλη στο να κάνει αποτελεσματικά το μείζον: Να υπερασπιστεί μια χώρα- μέλος της- την Κυπριακή Δημοκρατία- όταν αυτή απειλείται από οποιονδήποτε, πολύ περισσότερο από τρίτο κράτος. Και να υπερασπιστεί και μια δεύτερη χώρα- μέλος της, την Ελλάδα, που απειλείται επίσης ανοιχτά από το τουρκικό τελεσίγραφο, με στρατιωτική επιβουλή! Όχι όταν απλώς λοιπόν, απειλούνται δύο χώρες-μέλη της, αλλά όταν απειλείται η εδαφική τους ακεραιότητα!
....
Η ΕΕ είναι τόσο σοβαρή οντότητα, που η Ολλανδία και η Γερμανία αντέδρασαν στο να παρθούν μέτρα κατά της Τουρκίας την περασμένη βδομάδα. Γιατί τα οικονομικά και στρατιωτικά συμφέροντά τους είναι πάνω από τα συμφέροντα της ΕΕ! Και τα φραγκάκια είναι τόσα πολλά, που αξίζουν κι έναν εξευτελισμό παραπάνω για τις χώρες τους και την Ένωση. Ο υπουργός Άμυνας Αποστολάκης, μέσα σε όλη την αμφιλεγόμενη παρουσία του, είπε μια μεγάλη αλήθεια. Ότι σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία η Ελλάδα θα είναι μόνη. Η Ελλάδα, με εξαίρεση τους Βαλκανικούς, ήταν πάντα μόνη. Και δεν φοβήθηκε ποτέ τη μοναξιά. Και, παρ' όλα αυτά, κράτησε ψηλά το αξιοπρεπές όνομά της. Μέχρι την τελευταία 40ετία. Που είτε από τους ηγέτες της είτε από τους «συμμάχους» της έχει γίνει του κλώτσου και του μπάτσου. Του κάθε εσωτερικού ή εξωτερικού αλήτη. Είναι καιρός αυτή η κατάντια να σταματήσει. Και να σηκωθεί ένα ανάστημα και να διεκδικηθούν τα αυτονόητα δικαιώματα της χώρας. Με πυγμή και όχι με ψοφοδεείς επικλήσεις στα συμβούλια της κάθε ΕΕ, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019

Για ορισμένα κόκκινα ενυπόθηκα δάνεια/ πρώτη κατοικία.

Αν και εκτιμάται ότι οι περιπτώσεις που θα αντλήσουν κάποια ωφέλεια θα είναι ελάχιστες, ενημερωτικά για όσους ενδιαφέρονται: Σήμερα 1η Ιουλίου ξεκινούν αιτήσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μέσω πλατφόρμας ρυθμίζονται μόνο όσες οφειλές έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία, όχι καταναλωτικά ή πιστωτικές κάρτες. Ενδεικτικά: οφειλές αιτούντος ή τρίτου προς πιστωτικά ιδρύματα/ Τ.Π.Δ./ εταιρίες διαχείρισης με τα εξής χαρακτηριστικά: α) να έχει εγγραφεί υποθήκη/ προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία β) να βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών στις 31.12.2018 γ) να μην έχει παραχωρηθεί για τις εν λόγω οφειλές εγγύηση Ελλ. Δημοσίου δ) να μην έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με άρθ. 99 επ. ν. 3588/ 2007, άρθρα 61-67 ν. 4307/2014 ή με το ν. 4469/2017 ή εκκρεμεί αίτηση ρύθμισης. Ύψος Οφειλών (σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου + τόκοι + έξοδα) κατά την ημερομηνία της αίτησης: α) 130.000 € ανά πιστωτή ή β) 100.000 € ανά πιστωτή, αν επιχειρηματικά δάνεια (αν σε αλλοδαπό νόμισμα, ισοτιμία ημέρας αίτησης). Αξία προστατευόμενης κατοικίας: α) 250.000 € ή β) 175.000 € αν περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Οικογενειακό εισόδημα τελευταίου έτους: 12.500 ευρώ προσαυξημένο κατά: α) 8.500 ευρώ για σύζυγο και β) 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (μέχρι 3). Κριτήριο περιουσίας (αν οι ρυθμιζόμενες οφειλές 20.000 ευρώ): ακίνητη περιουσία οικογένειας + μεταφορικά μέσα αιτούντος & συζύγου 80.000 €. Κριτήριο περιουσίας: καταθέσεις- χρηματοπιστωτικά προϊόντα- πολύτιμα μέταλλα οικογενείας ως 15.000 €. Να μην έχει εκδοθεί οριστική απόφαση απόρριψης αίτησης Ν. 3869/2010 (Κατσέλη) για α) δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής, β) ύπαρξη επαρκούς περιουσίας αιτούντος, ή έγινε δεκτή η αίτηση Ν. 3869/2010, αλλά ο οφειλέτης εξέπεσε ή καταγγέλθηκε το σχέδιο διευθέτησης οφειλών (εκτός αν η απόφαση εξαφανίστηκε/αναιρέθηκε).
Σχόλιο: Δυστυχώς η ρύθμιση έχει πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, ενώ και εδώ προβλέπεται όριο προσαύξησης οικογενειακού εισοδήματος ως τα τρία τέκνα, κάτι που τείνει να αποτελεί κύριο κριτήριο πολλών ρυθμίσεων, παρά τις διαμαρτυρίες των Συλλόγων Πολυτέκνων και της ΑΣΠΕ, και οδηγεί στην άδικη εξομοίωση των πολυτέκνων με τους τρίτεκνους.
Η πλατφόρμα ανοίγει 1η Ιουλίου & θα παραμείνει ανοικτή έως 31 Δεκεμβρίου 2019. Αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας των δικαιούχων. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις τράπεζες, οι οποίες εντός ενός μήνα θα παρέχουν πρόταση ρύθμισης, με τους εξής όρους: Διαγραφή οφειλής, εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνάει το 120% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας, αποπληρωμή σε 25 έτη, χαμηλό επιτόκιο 2%, προσαυξημένο με το Εuribor 3μήνου, επιδότηση από το κράτος ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη.
Πληροφορίες: http://www.keyd.gov.gr/iframe_page/